Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 10 produktów: [4/10]   poprzednie następne

bookDodaję do koszyka

Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego

Publikacja przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące problemów prawa geologicznego i górniczego w ujęciu zarówno praktycznym, jak i teoretycznym.

więcej

Autorzy: Bartosz Rakoczy (red. naukowy), Joanna Maciejewska, Martyna Walas, Michał Tyburek, Małgorzata Szalewska, Grzegorz Klimek,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  31 marca 2016 r.
Kod: KAM-2924;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 141,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 127,71 zł. ( Oszczędzasz: 14,19 zł. )

Opis:

Książka przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące problemów prawa geologicznego i górniczego w ujęciu zarówno praktycznym, jak i teoretycznym. Prawo geologiczne i górnicze jako część systemu prawnego pozostaje w relacjach z innymi aktami prawnymi, które w części regulują kwestie również komentowanej materii, stąd też w opracowaniu położono akcent na ich wyjaśnienie. Rozważania zostały uzupełnione odesłaniami do orzecznictwa, które ułatwiają rozwiązywanie problemów interpretacyjnych.
Celem publikacji jest przedstawienie oraz ocena obecnego kształtu regulacji dotyczących m.in. własności górniczej, użytkowania górniczego, administracji geologicznej i górniczej oraz odpowiedzialności za szkody związane z ruchem zakładu górniczego w systemie prawa polskiego. Przeanalizowano również zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, które dotyczą m.in.:
- poszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy;
- rozszerzenia katalogu przesłanek cofnięcia lub ograniczenia koncesji;
- zasad wykonywania nadzoru i kontroli nad działalnością regulowaną ustawą;
- zadań państwowej służby geologicznej oraz zadań właściwego organu nadzoru górniczego.
Książka skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie geologii i górnictwa oraz organów administracji publicznej. Zainteresuje również radców prawnych, adwokatów, notariuszy, sędziów, prokuratorów, a także pracowników naukowych i studentów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-256-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 198
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-2924;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów