Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 118 produktów: [56/118]   poprzednie następne

book
Przewlekłość postępowania w sprawach cywilnych

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia problematykę zarówno przewlekłości postępowania w sprawach cywilnych, jak i przewidzianego przez polskiego ustawodawcę środka prawnego mającego służyć jej zwalczaniu.

więcej

Autorzy: Dariusz Kotłowski, Olga Maria Piaskowska (red. naukowy),
Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  23 listopada 2015 r. aktualny - do czasu wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki – nowelizacja nie jest dotychczas przewidziana, natomiast okres obowiązywania ustawy, bez zasadniczych zmian, wskazuje iż publikacja będzie aktualna dłuższy czas
Kod: KAM-2730:W01P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2015-12-16

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Olga Maria Piaskowska – doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego w Warszawie; asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego; autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego, karnego oraz organizacji wymiaru sprawiedliwości.

Krzysztof Sadowski – doktor nauk prawnych; referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach; delegowany do wykonywania obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości; wykładowca akademicki; autor i współautor ponad stu publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego i organizacji wymiaru sprawiedliwości; członek Polskiego Towarzystwa Legislacji.

Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę zarówno przewlekłości postępowania w sprawach cywilnych, jak i przewidzianego przez polskiego ustawodawcę środka prawnego mającego służyć jej zwalczaniu. Wartość opracowania wyznacza nie tylko obszerne omówienie przepisów ustawy, znajdujące się w teoretycznej części rozważań, lecz także ukazanie wieloaspektowości zagadnienia oraz praktycznych aspektów z nim związanych.
W publikacji przedstawiono kwestie dotyczące m.in.:
– postępowania ze skargi oraz orzeczenia mogące w tym postępowaniu zapaść,
– odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa wynikającej z przewlekle prowadzonego postępowania,
– czynności podejmowanych przez sąd, mogących doprowadzić do przewlekłości postępowania, a także zachowania uczestników mogące się do przewlekłości przyczynić,
– unormowań mających na celu przeciwdziałanie przewlekłości, przy uwzględnieniu odrębności postępowań w poszczególnych sprawach.
W opracowaniu zawarto omówienie orzecznictwa sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w tym m.in. wydanego przeciwko Polsce w dniu 7 lipca 2015 r. wyroku pilotażowego.
Książka przeznaczona jest dla praktyków – zarówno sędziów, jak i pełnomocników profesjonalnych (adwokatów i radców prawnych). Może również stanowić cenne źródło wiedzy dla aplikantów, a także referendarzy sądowych i asystentów sędziów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9491-8 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 208
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-2730:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów