Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 118 produktów: [18/118]   poprzednie następne

book
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I i II

W publikacji w sposób syntetyczny i przystępny omówiono wszystkie instytucje i zagadnienia związane z interpretacją przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

więcej

Autorzy: Joanna Bodio, Tomasz Demendecki, Andrzej Jakubecki (red. naukowy), Olimpia Marcewicz, Przemysław Telenga, Mariusz Piotr Wójcik,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  14 lutego 2017 r.
z uwzględnieniem ustaw z dnia: 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 187), która wchodzi w życie 15 lutego 2017 r.; 10 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311 ze zm.), która wchodzi w życie 1 marca 2017 r.; 16 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948), która wchodzi w życie 1 marca 2017 r.; 15 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 67), która wchodzi w życie 12 lipca 2017 r.; 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634), która wchodzi w życie 18 kwietnia 2026 r.

Kod: KAM-0723:W07D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

W komentarzu w sposób syntetyczny i przystępny omówiono wszystkie instytucje i zagadnienia związane z interpretacją przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Siódme wydanie publikacji pod redakcją naukową prof. dr. hab. Andrzeja Jakubeckiego prezentuje wszystkie zmiany kodeksu, które miały miejsce od czasu ostatniego wydania w 2014 r., w tym m.in.:

  • dotyczące sprzedaży rzeczy ruchomych w drodze licytacji publicznej przez komornika oraz wprowadzające przepisy umożliwiające sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej, które wchodzą w życie 1 marca 2017 r., oraz
  • umożliwiające skuteczne stosowanie w polskim porządku krajowym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych; zmiana ta pozwala na zabezpieczenie roszczenia wierzyciela na rachunku bankowym lub rachunku prowadzonym przez inną instytucję kredytową niż bank, należącym do dłużnika, na takich samych warunkach we wszystkich krajach Unii Europejskiej; wejdzie w życie od 18 stycznia 2017 r.,
  • wynikające z konieczności wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2015 r., sygn. akt SK 21/14., dotyczące wydłużenia terminu do wznowienia postępowania.
Oprócz analizy przepisów prawa procesowego cywilnego autorzy przywołują również poglądy doktryny i orzecznictwo poświęcone zagadnieniom tej dziedziny prawa. Autorzy są pracownikami naukowo-dydaktycznymi Katedry Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w większości praktykami wykonującymi zawody prawnicze.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników praktyków: sędziów, referendarzy sądowych, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych i aplikantów tych zawodów prawniczych. Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa cywilnego procesowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-222-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 2036
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-0723:W07D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów