Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 45 produktów: [22/45]   poprzednie następne

book
Opis:

Niniejsza książka ukazuje się jako pierwsza publikacja w nowej serii ?Komentarze z wokandy?. Podstawowym walorem książek tej serii jest przyjęta konwencja komentowania spraw, a nie przepisów, co umożliwia przedstawienie biegu postępowań sądowych w aspekcie materialnym i procesowym w wielopłaszczyznowym ujęciu. Komentarz do spraw rodzinnych ? zrywając z dotychczasowym kanonem abstrakcyjnego komentowania przepisów w oderwaniu od konkretnych spraw, którym mają one służyć ? zawiera omówienie obowiązujących przepisów i ich wpływu na bieg postępowania z perspektywy zabezpieczenia praw rodziny i dziecka oraz realizacji funkcji ochronnych sądownictwa opiekuńczego. Przeprowadzono w nim analizę porównawczą praktyki pod kątem, jaka ona jest, a jaka być powinna. W pracy szczegółowo omówiono ?krok po kroku? przebieg postępowań sądowych, przesłanki rozstrzygnięć głównych i postanowień uzupełniających. Wiele miejsca poświęcono także problematyce wykonywania orzeczeń i ugód. Uwzględniono przy tym nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego obowiązującą od 13 sierpnia 2011 r., przewidującą odrębne postępowanie opiekuńcze o wykonanie kontaktów z dzieckiem, jak również nowelizację tego Kodeksu obowiązującą od 3 maja 2012 r., a także najnowszą nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązującą od 8 czerwca 2012 r. Publikacja ? poza nowatorskim komentarzem do spraw ? zawiera też elementy klasycznego komentarza do przepisów, a także szczegółowy i uporządkowany wybór komentatorskich tez Sądu Najwyższego. Dopełnieniem całości są wzory pism i orzeczeń oraz aneks zawierający tekst przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz wyciąg z Kodeksu postępowania cywilnego. Publikacja kierowana jest przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych specjalizujących się w problematyce spraw rodzinnych, a także do pracowników instytucji zajmujących się rodziną. Autorami Komentarza są sędziowie mający wieloletnią praktykę w zakresie orzekania w sprawach z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788378064978 , 856
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Prawo rodzinne i opiekuńcze
Kod: NEX-0164:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa