Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 136 produktów: [15/136]   poprzednie następne

bookDodaję do koszyka

Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym. Tom II

Umowy obciążające i o korzystanie z nieruchomości
Orzeczenia spadkowe
Wywłaszczenie nieruchomości

W publikacji w sposób szczegółowy i kompleksowy zaprezentowano problematykę szeroko pojętego obrotu nieruchomościami i korzystania z nich zarówno w stosunkach gospodarczych, jak i rodzinnych.

więcej

Autorzy: Ryszard Pęk, Stefan Babiarz (red. naukowy), Adam Bieranowski, Ewa Stefańska, Maciej Jaśniewicz,
Seria:  Zagadnienia Prawne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 marca 2017 r.
Kod: KAM-3081:W01D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 219,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 153,30 zł. ( Oszczędzasz: 65,70 zł. )

Opis:

W publikacji w sposób szczegółowy i kompleksowy zaprezentowano problematykę szeroko pojętego obrotu nieruchomościami i korzystania z nich zarówno w stosunkach gospodarczych, jak i rodzinnych. Poszczególne zagadnienia omówiono z punktu widzenia prawa cywilnego, administracyjnego i podatkowego. W książce zawarto ponadto szczegółową analizę, na gruncie prawa prywatnego i daninowego, wszystkich instytucji z zakresu prawa rzeczowego i obligacyjnego dotyczących nieruchomości.

W tomie drugim przedstawiono zagadnienia dotyczące m.in.:
– nieruchomości w umowach obciążających,
– opodatkowania podatkiem od towarów i usług ustanowienia odpłatnego użytkowania, timeshare, odpłatnej służebności oraz służebności drogi koniecznej,
– skutków podatkowych obciążenia nieruchomości w podatkach lokalnych,
– umów o korzystanie z nieruchomości – umów najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu,
– fakturowania usług najmu, obowiązków ewidencjonowania, kas rejestrujących oraz deklaracji,
– bezczynszowego korzystania z gruntu rolnego,
– obowiązków ewidencjonowania sprzedaży usług najmu przy zastosowaniu kas rejestrujących,
– skutków podatkowych umów o korzystanie z nieruchomości,
– refakturowania usług dodatkowych przy umowie leasingu nieruchomości,
– czynności dotyczących spadku w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym,
– pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
– bezumownego korzystania z nieruchomości,.

Publikacja przeznaczona jest dla praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, urzędników, a także zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami.

„Recenzowana praca jest dziełem oryginalnym i unikatowym na polskim rynku wydawnictw prawniczych. Dotyczy wielce skomplikowanych relacji między szczegółowymi przepisami ustaw podatkowych dotyczącymi opodatkowania nieruchomości a przede wszystkim prawem cywilnym. Autorzy książki objaśniając skomplikowane oraz wielorakie podatkowe aspekty opodatkowania nieruchomości, w szerokim zakresie skorzystali z bogatego i inspirującego orzecznictwa polskich oraz europejskich sądów, a także uwzględnili dotychczasowe poglądy piśmiennictwa polskiego”.
Prof. dr hab. Jerzy Małecki

„Wywody naukowe Autorów pracy są na bardzo wysokim poziomie i często charakteryzują się nowatorskim spojrzeniem na rozstrzygane w dziele zagadnienia prawne. W opracowaniu nie brak również krytycznych analiz niektórych istniejących rozwiązań prawnych de lege lata, zawarto w nim także szereg interesujących postulatów de lege ferenda. Zachowanie zasady ścisłego powiązania rozwiązań cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych z ich konsekwencjami podatkowymi czyni pracę dziełem kompleksowym, dającym pełen obraz normatywny przedstawianych instytucji i konstrukcji prawnych. Autorom udało się osiągnąć kompatybilność w przedstawianiu poszczególnych instytucji z różnych dziedzin prawa, co skutkuje efektem synergii naukowej całego dzieła. Dzięki wielostopniowej systematyce i logicznemu podziałowi materii praca jest bardzo przejrzysta, pomimo znacznej objętości”.
Prof. dr hab. Adam Jedliński

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-831-2 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1080
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-3081:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów