Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 106 produktów: [83/106]   poprzednie następne

book2011:


Autorzy: Hubert Izdebski, Jan Michał Zieliński,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.10.2011 r.
Kod: KAM-1827:W01D02  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Komentarz zawiera omówienie znowelizowanych z dniem 1 października 2011 r. przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Czytelnik znajdzie w nim odpowiedzi na pytania dotyczące m.in.: – nowych zasad uzyskiwania stopnia doktora, – warunków niezbędnych do uzyskania stopnia doktora habilitowanego, – zmian w systemie fi nansowania uczelni, – znowelizowanych regulacji autonomii programowej uczelni, – nowych procedur konkursów na wszystkie stanowiska na uczelniach, – obowiązku uzyskania przez wykładowcę zgody rektora na przyjęcie drugiego etatu, – nowych zasad podejmowania nauki na drugim kierunku studiów. .. Publikacja adresowana jest do osób pełniących funkcje kierownicze na wyższych uczelniach i w innych jednostkach naukowych, studentów, pracowników naukowych, a także członków centralnych organów kolegialnych (których organizację i funkcjonowanie nowelizacja zmienia w sposób istotny): Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. .. Autorzy – partnerzy w Spółce Prawniczej I&Z s.c., członkowie Polskiego Towarzystwa Legislacji, autorzy lub współautorzy wielu projektów ustaw, w tym: o szkolnictwie wyższym oraz o tytule naukowym i stopniach naukowych, uchwalonych w 1990 r.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1570-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 804
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: KAM-1827:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów