Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 83 produktów: [13/83]   poprzednie następne

book
Konstytucyjna ochrona pracy i praw pracowniczych

Podstawowym przesłaniem książki jest przedstawienie reguł ochrony pracy, które Konstytucja (najważniejszy akt normatywny w państwie) odnosi do wszystkich osób wykonujących pracę w szerokim tego słowa znaczeniu.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  15 marca 2017 r.
Kod: KAM-3285;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Publikacja zawiera analizę konstytucyjnych gwarancji ochrony pracy i praw pracowniczych, regulacji chroniących pracę jako zjawisko społeczne oraz indywidualne i zbiorowe prawa pracownicze.
Autor, omawiając ustrojową zasadę ochrony pracy (art. 24 Konstytucji), przedstawia jej konkretne rozwiązania normatywne. Są to regulacje dotyczące m.in.:
- ochrony trwałości zatrudnienia,
- prawa do minimalnego wynagrodzenia,
- prawa do wypoczynku,
- prawa do zawierania układów zbiorowych pracy,
- prawa do strajku.
Prawa te mają konstytucyjnie zdeterminowaną treść, którą musi brać pod uwagę ustawodawca, uszczegóławiając ich zakres.
Autor wskazuje, że postanowienia Konstytucji mają nie tylko charakter postulatów czy deklaracji, ale stanowią rzeczywisty instrument ochronny tak w relacji pracownik – państwo, jak i pracownik – pracodawca. Omówione w książce zasady i mechanizmy mogą być bowiem w praktyce stosowane przez pracowników (ich pełnomocników) w bezpośredniej dyskusji z pracodawcą. Mogą być powoływane przy rozwiązywaniu przez państwo sporów pracowniczych na każdym etapie postępowania.

Publikacja przeznaczona jest dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, pracowników działów kadr – osób, które - w praktyce stosując prawo pracy, powinny znać podstawowy standard ochronny obowiązujący w tym zakresie.


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-770-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 568
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-3285;pakiet Miejsce wydania: Warszawa