Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 547 produktów: [74/547]   poprzednie następne

bookDodaję do koszyka

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 6. Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy) [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego autorstwa najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego. Publikacja na najwyższym poziomie merytorycznym i edytorskim.

więcej

Autorzy: Tadeusz Ereciński (red. naukowy), Jan Ciszewski, Karol Weitz, Paweł Grzegorczyk,
Seria:  Komentarze wielkie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 grudnia 2016 r.
z uwzględnieniem ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), która wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2017 r.

Kod: NEX-0131;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 284,90 zł.

Opis:

Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji.

W piątym wydaniu komentarz został podzielony na sześć tomów:

  • tomy I-III obejmują komentarz do części pierwszej kodeksu - postępowania rozpoznawczego,
  • w tomie IV omówiono postępowanie rozpoznawcze (nieprocesowe) części pierwszej i postępowanie zabezpieczające (część druga),
  • w tomie V - postępowanie egzekucyjne (część trzecia),
  • a w tomie VI - przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (część czwarta) oraz dotyczące sądu polubownego (arbitrażowego) (część piąta).
W tomie VI uwzględniono nowelizacje wprowadzone w latach 2013-2016, w tym również wchodzące w życie 10 stycznia 2017 r., dotyczące w szczególności zapisu na sąd polubowny obejmujący spory wynikające z umów, których stroną jest konsument. Omówiono również zmiany w zakresie określenia jurysdykcji krajowej dla spraw z powództwa pracownika delegowanego na terytorium Polski przez pracodawcę mającego siedzibę w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej; dotyczące uznania lub stwierdzenia wykonalności orzeczenia, ugody lub innego tytułu egzekucyjnego za granicą, a także wprowadzenia regulacji europejskiego poświadczenia spadkowego. Szczegółowo omówiono księgę czwartą zawierającą przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 i nr 606/2013, w których wprowadzony został system tzw. automatycznej wykonalności w odniesieniu do objętych nimi orzeczeń sądowych i innych tytułów.

Publikację wzbogacono nowymi pozycjami piśmiennictwa oraz w bardzo szerokim zakresie orzecznictwa sądowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8933-4 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1264
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: NEX-0131;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów