Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 69 produktów: [10/69]   poprzednie następne

bookDodaję do koszyka

Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Komentarz

Publikacja jest kompleksowym opracowaniem problematyki pozakodeksowych przestępstw skierowanych przeciwko zasobom przyrodniczym.

więcej

Autorzy: Marek Kulik, Aneta Michalska-Warias, Marek Mozgawa (red. naukowy), Magdalena Budyn-Kulik, Patrycja Kozłowska-Kalisz,
Seria:  Komentarze Problemowe LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 września 2017 r.
Kod: KAM-3251:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 239,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 215,10 zł. ( Oszczędzasz: 23,90 zł. )

Opis:

Publikacja jest kompleksowym opracowaniem problematyki pozakodeksowych przestępstw skierowanych przeciwko zasobom przyrodniczym. Dokonano w niej analizy przestępstw stypizowanych w ustawach:

 • o ochronie przyrody,
 • o ochronie zwierząt,
 • o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • o ochronie zwierząt wykorzystywanych dla celów naukowych lub edukacyjnych,
 • Prawo łowieckie,
 • o rybactwie śródlądowym,
 • o mikroorganizamach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
 • o ochronie prawnej odmian roślin,
 • o leśnym materiale rozmnożeniowym,
 • Prawo geologiczne i górnicze,
 • Prawo wodne, z zasygnalizowaniem zmian wprowadzonych nową ustawą z 20.07.2017 r.,
 • o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych;
 • o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
Autorzy omówili szczegółowo ustawowe znamiona przestępstw stypizowanych we wskazanych ustawach (z pominięciem wykroczeń tam występujących). Zwrócili również uwagę na złożoną problematykę zbiegu przepisów oraz kwestie wymiaru kary. Opracowanie zostało wzbogacone o orzecznictwo sądów polskich, poglądy doktryny i odwołanie do powszechnie obowiązujących aktów prawa krajowego i międzynarodowego.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych), jak również innych osób, które w swojej codziennej pracy mogą się zetknąć z trudnymi problemami praktycznego stosowania często niejasnych przepisów pozakodeksowego prawa karnego. Publikacja będzie przydatna także dydaktykom oraz studentom i doktorantom, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o skomplikowane zagadnienia szeroko rozumianego prawa karnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-837-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 528
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne materialne
Kod: KAM-3251:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów