Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 37 produktów: [4/37]   poprzednie następne

bookDodaję do koszyka
2017: | 1Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: PRE-0060;EPS  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 923,96 zł.
Twoja cena brutto już od: 831,56 zł. ( Oszczędzasz: 92,40 zł. )

Opis:

Tylko dzięki prenumeracie redakcyjnej zyskasz najwięcej!
Czasopismo dostępne również w wersji on-line: e-Przegląd Prawa Handlowego + e-Glosa. PRENUMERATA elektroniczna [on-line]Jeśli jesteś sędzią, prokuratorem, adwokatem, radcą prawnym, pracownikiem administracji publicznej, jest to czasopismo dla Ciebie

"Europejski Przegląd Sądowy"prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczamy m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak też "kamienie milowe" prawa wspólnotowego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

W skład Rady Naukowej Europejskiego Przeglądu Sądowego wchodzą:

Jan Barcz, Stanisław Biernat, Władysław Czapliński, Tadeusz Ereciński, Lech Gardocki, Leszek Garlicki, Zbigniew Hajn, Roman Hauser, Piotr Hofmański, Leszek Leszczyński, Ewa Łętowska, Hanna Machińska, Lech K. Paprzycki, Teresa Romer, Marek Safjan, Walerian Sanetra, Ryszard Skubisz, Janusz Trzciński, Andrzej Wasilewski, Mirosław Wyrzykowski

Członkami Kolegium są:
Andrzej Wróbel - Redakotr Naczelny,
Krystyna Kowalik-Bańczyk, Dawid Miąsik, Nina Półtorak, Maciej Szpunar, Monika Szwarc-Kuczer, Karol Weitz, Iwona Lewandowska (sekretarz redakcji)

W każdym numerze "Europejskiego Przeglądu Sądowego" znajdą państwo stałe działy:
 • Artykuły,a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie wspólnotowym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi;
 • Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszego orzeczenia sądowego Wspólnoty i sądów polskich;
 • Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów;
 • Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia "kamieni milowych" - najważniejszych orzeczeń. dokonanych od początku działalności ETS;
 • Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa wspólnotowego.

  INFORMACJE O PRENUMERACIE:

 • Prenumerata ma charakter bezterminowy i jest odnawialna automatycznie w pierwszym dniu kolejnego okresu prenumeraty. Niepowiadomienie Wydawcy o rezygnacji w terminie 1 miesiąca przed upływem okresu prenumeraty spowoduje jej automatyczne przedłużenie na następne okresy. Klient ma prawo zrezygnować z prenumeraty z zachowaniem jednomiesięcznego okresu jej wypowiedzenia.


 • Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

  Szczegóły towaru


  ISSN: 1895-0396 , Oprawa: miękka
  Rodzaj: czasopisma prawnicze , Medium: prenumerata (WKP)
  Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
  Kod: PRE-0060;EPS Miejsce wydania: Warszawa