Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Opis:

W książce omówiono ogólne, systemowe zasady prawa administracyjnego, ich charakter i znaczenie, a także konstrukcję nadużycia prawa. Monografi a uwzględnia dokonane ostatnio zmiany dotyczące m.in. prawa administracji skarbowej, oświatowego, ochrony środowiska, budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Rozważaniom poddano m.in. zasady ustrojowe, zasady materialnego prawa administracyjnego oraz zasady proceduralne w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym.

W opracowaniu przedstawiono m.in.:
– konstrukcję nadużycia prawa w kontekście zasad ogólnych prawa administracyjnego,
– zagadnienie zaufania do władz publicznych w świetle zasady demokratycznego państwa prawnego,
– zasadę sprawności, zespolenia i hierarchiczności,
– instrumenty wdrażania idei dobrej administracji na gruncie zasady parlamentarnego systemu rządów,
– ideę dobrej administracji,
– zasadę ochrony godności człowieka i dobra człowieka,
– zasady prawa żywnościowego,
– zasadę wnikliwości, szybkości i prostoty postępowania w sprawach z zakresu pomocy społecznej,
– zasadę powszechnej ochrony zabytków,
– zasady prawne regulujące organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
– zasadę trwałości decyzji w postępowaniach administracyjnych zintegrowanych z prawem Unii Europejskiej,
– anonimizację orzeczeń sądów administracyjnych w kontekście zasady jawności postępowania sądowoadministracyjnego.

Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli nauki prawa, pracowników administracji publicznej, sędziów, adwokatów i radców prawnych. Będzie także cennym źródłem wiedzy dla studentów i doktorantów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-768-2 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 828
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-3268:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów