Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 93 produktów: [18/93]   poprzednie następneAutorzy: Szczepankiewicz Elżbieta Izabela
Wydawnictwo:  Infor
Kod: 87414101428CZ  Ilość w paczce: 100

Opis:

Miesięczny przegląd nowości - Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie dotacji celowych na drogi - Projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ? będą nowe sprawozdania - Projekt zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej - Zmiany w sprawozdawczości w układzie zadaniowym - Koniec z rozliczaniem wydatków strukturalnych ? ustawa o zmianie ustawy dotyczącej perspektywy finansowej 2014?2020 - Zmiana ustawy o finansach publicznych związana z nowelizacją k.p.a. - Zmiany ustaw dotyczących podatków lokalnych ? zasady opodatkowania przy współwłasności - Projekt zmiany ustawy o finansach publicznych w zakresie ułatwienia wykonywania budżetu państwa - Planowana zmiana ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w zakresie organizacji izb oraz ich kompetencji - Zmiany wzorów oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych Wyjaśnienia urzędowe - Klasyfikacja budżetowa wydatków po przekształceniu zespołu szkół w szkołę podstawową z klasami gimnazjum Jak klasyfikować? - Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczyciela ? paragraf 401 czy inny? - Ubezpieczenie NNW pracowników wyjeżdżających na szkolenie ? paragraf 443 czy 470? - Odszkodowanie za nieprawidłowe rozwiązanie stosunku pracy ? paragraf 097, 069 czy 063? - Zakup usługi serwisowej ? paragraf 427 czy 430? - Zakup dystrybutora wody z przeznaczeniem do sekretariatu ? paragraf 421 czy inny? Instruktaż - Instruktaż ? Obieg dokumentów księgowych związanych z delegacjami pracowników Z doświadczenia księgowej - Remont czy ulepszenie, zakup bieżący czy majątkowy Przegląd forów internetowych dla księgowych - Podstawa obliczania kwoty 75% odpisu na ZFŚS - Termin spisu z natury środków trwałych przechowywanych na terenie strzeżonym - Dochody wykonane w sprawozdaniu Rb-27S - Korekta odpisu na ZFŚS związana z likwidacją gimnazjum Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych - Prowadzenie ewidencji na koncie 290 niezgodnie z jego treścią ekonomiczną - Defraudacja środków depozytowych - Naliczanie amortyzacji (umorzenia) od wartości gruntów Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych - Samoocena systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych dodatek - Listy kontrolne do samooceny systemu kontroli zarządczej w środowisku informatycznym rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-65887-37-5 , Format: 16.5x23.5cm , 100
Rodzaj: , Medium: czasopismo [inne]
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Rachunkowość
Kod: 87414101428CZ