Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 93 produktów: [17/93]   poprzednie następneAutorzy: Majewska Małgorzata
Wydawnictwo:  Infor
Kod: 87759701428CZ  Ilość w paczce: 100

Opis:

Miesięczny przegląd nowości Zmiana ustawy o finansach publicznych Zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym Zmiana rozporządzenia w sprawie dotacji celowych na budowę lub remonty dróg ? nowe kryteria oceny wniosków o udzielenie dotacji i ich punktacja Zmiana zasad amortyzacji podatkowej Nowe maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2018 r. Nowa stawka opłat za wykonanie kopii dokumentów w postępowaniu podatkowym Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów Sprawozdania z wydatków strukturalnych ? uwaga zmiany! Jak klasyfikować? Badanie gleby i ścieków oraz opracowanie dokumentacji ? całość to paragraf 439 czy inaczej? Odsetki karne ? paragraf 458, 807 czy 811? Zakup certyfikatu kwalifikowanego ? paragraf 421 czy 430? Opłata za udział w forum ? paragraf 430 czy 470? Zakup dzienników elektronicznych ? paragraf 430 czy 421? Instruktaż Instruktaż ? jak prawidłowo postępować z przeterminowanymi fakturami Z doświadczenia księgowej Polityka rachunkowości ? jak ją najlepiej zbudować Przegląd forów internetowych dla księgowych Skład komisji przy protokolarnym przekazaniu kasy Zakres kompetencji przekazywanych kierownikowi CUW Możliwość wypłaty zaliczki w jednostce nieposiadającej kasy Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych Nieprawidłowe ewidencjonowanie prawa użytkowania wieczystego gruntów Brak kontroli merytorycznej list płac Nieprawidłowe ewidencjonowanie i rozliczenie nakładów inwestycyjnych Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji analitycznej do konta 222 w organie Nieprawidłowe prowadzenie ewidencji rozrachunków z sołtysami i radnymi Zbiór pism i wyjaśnień urzędowych Zbiór pism i wyjaśnień urzędowych dodatek : 21 zasad rachunkowości budżetowej ? objaśnienia i przykłady

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-65887-51-1 , Format: 16.5x23.5cm , 116
Rodzaj: , Medium: czasopismo [inne]
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Rachunkowość
Kod: 87759701428CZ