Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 7 produktów: [7/7]   poprzednie

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Antoni Jeżowski,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: ABC-0406;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 76,70 zł.
Twoja cena brutto już od: 76,70 zł.

Opis:

Tematyka tej unikatowej na polskim rynku publikacji dotyczącej ekonomiki oświaty koncentruje się na problemach szkolnictwa podstawowego i średniego. Autor szeroko omawia zagadnienia polskiego systemu oświaty, konfrontując je z przykładami z innych państw. Zamieszcza też wnioski i konkluzje z oryginalnych rodzimych badań realizowanych w ramach międzynarodowych i polskich programów badawczych, w tym także rezultaty badań własnych.

Publikacja ma na celu:

  • przybliżyć polskiemu czytelnikowi obszary badawcze intensywnie rozwijającej się na świecie nowej specjalności ekonomicznej - ekonomiki edukacji - i pokazać w zarysie największe jej dokonania,
  • ukazać niekwestionowane osiągnięcia polskich naukowców w zakresie ekonomiki edukacji po to, by w miarę szybko znalazły zastosowanie w naszej praktyce oświatowej,
  • dowieść, że występują zależności między nakładami na edukację a jej efektami, pod warunkiem że jak największa część nakładów będzie przeznaczona na bezpośrednią edukację,
  • wykazać, że efektywność wydatkowania środków publicznych w obszarze edukacji zależy przede wszystkim od dyrektora szkoły, jego wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania finansami publicznymi,
  • ukazać zależności między efektywnością edukacji a jej wpływem na kapitał ludzki i społeczny w Polsce.
Adresaci:

Książka adresowana jest do osób zarządzających oświatą, dyrektorów szkół, studentów ekonomii jako podręcznik do przedmiotu ekonomika oświaty i słuchaczy podyplomowych studiów zarządzania w oświacie.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3993-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm)
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Oświata / Finansowanie oświaty
Kod: ABC-0406;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów