Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 6 produktów: [5/6]   poprzednie następne

bookDodaję do koszyka

Narodowy zasób archiwalny i archiwa. Komentarz

Pierwsze na rynku wydawniczym omówienie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w formie klasycznego komentarza do poszczególnych przepisów.

więcej

Autorzy: Adrian Niewęgłowski,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 marca 2016 r.
z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352), wchodzących w życie z dniem 16 czerwca 2016 r.

Kod: KAM-2750:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 219,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 197,10 zł. ( Oszczędzasz: 21,90 zł. )

Opis:

Marek Konstankiewicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; historyk, archiwista i administratywista; adiunkt w Zakładzie Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wcześniej pracownik Archiwum Państwowego w Lublinie; autor kilkudziesięciu prac naukowych, m. in. z zakresu prawa archiwalnego, prawnej regulacji postępowania z dokumentacją oraz historii kancelarii.

Adrian Niewęgłowski – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; autor kilkudziesięciu prac naukowych, w tym z zakresu prawa handlowego i prawa własności intelektualnej.

Książka stanowi pierwsze na rynku wydawniczym omówienie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w formie klasycznego komentarza do poszczególnych przepisów.
Autorzy analizują fundamentalne instytucje ustawy archiwalnej odnosząc się do innych aktów prawnych (m.in. rozporządzeń wykonawczych) istotnych z punktu widzenia stosowania tej ustawy.
W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany w prawie archiwalnym wynikające z:
– ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, wchodzącej w życie 1 listopada 2016 r.,
– ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, zmieniającej ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dniem 1 stycznia 2016 r.,
– ustawy o rzeczach znalezionych – w zakresie, w jakim wprowadza ona zmiany w postępowaniu z odnalezionymi materiałami archiwalnymi,
– ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego,
– najnowszych aktów wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, wchodzące w życie 1 listopada 2015 r.
Komentarz jest skierowany do praktyków, czyli wszelkich osób stosujących w codziennej pracy z komentowaną ustawę, m.in. pracowników Archiwów Państwowych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, a także niepaństwowych jednostek organizacyjnych przechowujących i zabezpieczenia materiały archiwalne. Może on być również pomocny wszystkim osobom, które chciałyby pogłębić swą wiedzę teoretyczną z zakresu archiwistyki – w szczególności studentom i doktorantom.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-094-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 712
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-2750:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów