Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 3 produktów: [3/3]   poprzednie

book

Autorzy: Stefan Babiarz, Zbigniew Czarnik, Paweł Janda, Piotr Pełczyński,
Seria:  Wielkie Komentarze
Wydawnictwo:  LexisNexis Stan prawny:  1 kwietnia 2013 r.
Kod: NEX-0433:W03P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Prawo zamówień publicznych. Komentarz jest opracowaniem, które można wykorzystać w praktyce w poszczególnych procedurach zamówień publicznych, a także w postępowaniu sądowym. Opracowanie to porządkuje najważniejsze problemy zamówień publicznych, m.in.: ? co należy rozumieć przez określenie ?poleganie na wiedzy i doświadczeniu czy potencjale technicznym?, ? kiedy ze względów technicznych można udzielać zamówień z wolnej ręki temu samemu podmiotowi, ? jak orzekać o zwrocie wadium, ? w jakiej sytuacji można odrzucić ofertę zawierającą rażąco niską cenę. Autorzy swoje poglądy odnoszą do uregulowań zawartych w unijnych dyrektywach dotyczących zamówień publicznych: klasycznej, sektorowej i najnowszej dyrektywie obronnej. Istotną część uwag Autorzy poświęcają ocenie wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, wskazują także na tendencje orzecznicze. Obecne, trzecie wydanie publikacji, zawiera omówienie najnowszej ustawy zmieniającej, która weszła w życie 20 lutego 2013 r., a także implementowanych przepisów dyrektywy obronnej. Nowelizacja ta ma umożliwić dokonywanie lepszych jakościowo dostaw, usług i robót budowlanych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Komentarz przeznaczony jest zarówno dla zamawiających, jak również i wykonawców, a także dla ich pełnomocników będących adwokatami bądź radcami prawnymi. Stefan Babiarz ? sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, autor wielu publikacji, przede wszystkim z zakresu prawa podatkowego, a także prawa administracyjnego. Zbigniew Czarnik ? profesor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z majątkowymi podstawami funkcjonowania samorządu terytorialnego, gospodarką nieruchomościami, postępowaniem sądowoadministracyjnym i zamówieniami publicznymi, autor kilkudziesięciu publikacji obejmujących wskazaną problematykę. Dr Paweł Janda ? Prezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie, od 2000 r. orzeka w sprawach gospodarczych, pełni funkcję kierownika sekcji ds. upadłościowych i naprawczych, autor publikacji naukowych z dziedziny prawa upadłościowego i naprawczego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7806-860-0 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 896
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Zamówienia publiczne
Kod: NEX-0433:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów