Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 3 produktów: [1/3]   następne

bookDodaję do koszyka

Ustawa o ewidencji ludności. Komentarz

Publikacja kompleksowo opisuje zagadnienia prowadzenia ewidencji osób fizycznych oraz zasady realizacji obowiązku meldunkowego, a także relacje zachodzące na tym tle między organami administracji publicznej a obywatelami i cudzoziemcami.

więcej

Autorzy: Wojciech Maciejko, Paweł Zaborniak, Zbigniew Czarnik,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2016 r.
Kod: NEX-0570:W02P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2016-03-01

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 169,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 152,10 zł. ( Oszczędzasz: 16,90 zł. )

Opis:

Zbigniew Czarnik - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Wyższej Szkole
Prawa i Administracji w Przemyślu, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Wojciech Maciejko - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie,
adwokat, radca prawny.
Paweł Zaborniak - doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Rzeszowie.
Książka kompleksowo opisuje zagadnienia związane z prowadzeniem - za pomocą stosownych rejestrów publicznych - ewidencji osób fizycznych oraz zasady realizacji obo-
wiązku meldunkowego wraz z istotą relacji zachodzących na tym tle między organami
administracji publicznej a obywatelami i cudzoziemcami. Nie pominięto kwestii prze-
twarzania danych zgromadzonych w rejestrach przez właściwe organy. Poszczególne wywody zilustrowano bogatym orzecznictwem sądowym oraz dotychczasowymi poglądami doktryny prawa.
W opracowaniu omówiono m.in. nowelizację wprowadzoną ustawą z dnia 22 grudnia
2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
dotyczącą:
– obszarów kontroli sprawowanej przez organy administracji rządowej w stosunku do
organów gminy;
– zreformowania zakresu upoważnień ustawowych adresowanych do ministra spraw
wewnętrznych;
– nowych zasad udostępniania danych z rejestru PESEL.
Komentarz przeznaczony jest dla osób wykonujących zawody prawnicze (sędziów sądów
administracyjnych, adwokatów i radców prawnych), pracowników administracji publicznej zajmujących się problematyką administracyjnoprawnego statusu jednostki oraz
studentów wydziałów prawa i administracji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9984-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 252
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: NEX-0570:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów