Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 24 produktów: [23/24]   poprzednie następne

book2010:

Rachunkowość. System informacji finansowych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Niniejsza publikacja stanowi kompendium wiedzy o systemie informacyjnym rachunkowości zakładów opieki zdrowotnej (publicznych i niepublicznych). Ujęto w niej problemy najbardziej aktualne i kluczowe ze wskazaniem możliwości różnych rozwiązań przy wykorzystaniu obowiązujących regulacji prawnych.

więcej

Autorzy: Maria Hass-Symotiuk (red.),
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0593:W01D01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Niniejsza publikacja, przygotowana przez zespół autorów-pracowników naukowych Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego - pod kierunkiem prof. Marii Hass-Symotiuk, stanowi kompendium wiedzy o systemie informacyjnym rachunkowości zakładów opieki zdrowotnej (publicznych i niepublicznych). Ujęto w niej problemy najbardziej aktualne i kluczowe ze wskazaniem możliwości różnych rozwiązań przy wykorzystaniu obowiązujących regulacji prawnych (w szczególności: prawa bilansowego, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, prawa podatkowego, kodeksu spółek handlowych itp.).Część pierwsza książki ukazuje rolę i rangę rachunkowości jako instrumentu zarządzania (języka biznesu) zakładami opieki zdrowotnej. W części drugiej przedstawiono zasady i metody budowy zakładowego planu kont, w tym wzorcowy plan kont wraz z komentarzem, odpowiadający na potrzeby informacyjne kierownictwa tych jednostek. Adresaci:Publikacja jest skierowana do kierownictwa zakładów opieki zdrowotnej oraz przedstawicieli rad społecznych (rad nadzorczych) odpowiedzialnych za kształt systemu informacyjnego rachunkowości, głównych księgowych prowadzących księgi rachunkowe oraz kontrolerów i audytorów wewnętrznych. Z uwagi na całościowe omówienie zagadnień generowania i wykorzystania informacji finansowych może ona stanowić pomoc dla organów założycielskich tych jednostek w sprawowaniu funkcji nadzoru i kontroli. Może być ona także wykorzystana przez słuchaczy różnych form kształcenia zawodowego: słuchaczy studiów podyplomowych z zarządzania placówkami opieki zdrowotnej, studentów studiów ekonomicznych, a także przez biegłych rewidentów badających księgi rachunkowe zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-7601-985-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 624
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Finanse w ochronie zdrowia
Kod: ABC-0593:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów