Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 24 produktów: [1/24]   następne

bookDodaję do koszyka

Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia

Pierwsze na rynku kompleksowe opracowanie monograficzne dotyczące prawnofinansowych aspektów źródeł finansowania ochrony zdrowia w Polsce.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-3380:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 159,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 143,10 zł. ( Oszczędzasz: 15,90 zł. )

Opis:

Publikacja jest pierwszym na rynku kompleksowym opracowaniem monograficznym dotyczącym prawnofinansowych aspektów źródeł finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Głównym celem monografii jest ustalenie, czy regulacje prawne determinujące rodzaje publicznoprawnych źródeł finansowania zabezpieczają realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia.

W książce znajdziesz m.in. informacje na temat:

  • konstrukcji i charakteru prawnego składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • zasad prowadzenia gospodarki finansowej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  • wydatków budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczanych na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia,
  • ewolucji źródeł finansowania ochrony zdrowia w Polsce,
  • modeli ochrony zdrowia funkcjonujących w państwach Unii Europejskiej - Niemcy, Wielka Brytania i Włochy.
Z dokonanych w pracy ustaleń wynika, że struktura normatywna instytucji prawnofinansowych determinujących kształt publicznoprawnych źródeł finansowania ochrony zdrowia w Polsce, a także część relacji zachodzących pomiędzy nimi nie zostały ukształtowane w sposób właściwy. Dokonywane zmiany w strukturze źródeł finansowania ochrony zdrowia mają jedynie charakter doraźny i nie powodują zwiększenia w istotny sposób nakładów pochodzących ze środków publicznych.

Autor uwzględnił w opracowaniu m.in.:
  • regulacje wynikające z ustawy z 10.06.2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw,
  • zmiany przepisów w zakresie wprowadzenia możliwości finansowania świadczeń zdrowotnych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
  • zmiany dotyczące pokrycia straty netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz ich likwidacji i przekształcenia,
  • zmiany w zakresie funkcjonowania podmiotów działających w formie spółek kapitałowych, w których akcje bądź udziały posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także pracowaników NFZ, organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zainteresuje również ekonomistów, księgowych i przedsiębiorców. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych specjalizujących się w prawie finansowym, ochrony zdrowia oraz administracyjnym, a także studentów prawa, administracji i ekonomii.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-377-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 508
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Finanse w ochronie zdrowia
Kod: KAM-3380:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa