Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 4 produktów: [4/4]   poprzednie

book

Autorzy: Marek Wierzbowski, Paweł Wajda,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.12.2013 r.
Uwzględnia nowelizaję ustawy wchodzącą w życie 31 marca 2014 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1152)

Kod: KAM-2352;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Komentowana ustawa stanowi najważniejszy akt prawny dla funkcjonowania transportu kolejowego. Określa ona: zasady korzystania z infrastruktury kolejowej, zarządzania nią i jej utrzymania, zasady prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych, warunki techniczne eksploatacji pojazdów kolejowych, warunki zapewnienia interoperacyjności system j kolei na terytorium rzeczypospolitej polskiej, zasady i instrumenty regulacji transportu kolejowego, szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji dotyczących linii kolejowych o znaczeniu państwowym, w tym warunki lokalizacji i nabywania nieruchomości na ten cel oraz organy właściwe w tych sprawach, czas pracy pracowników kolei wykonujących interoperacyjne usługi transgraniczne oraz zasady ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym.

Komentarz do wymienionej regulacji - pierwszy i jedyny na rynku wydawniczym - prezentuje w sposób zwięzły, a zarazem kompleksowy problemy interpretacyjne powstające na gruncie stosowania przepisów tej ustawy. W opracowaniu w możliwie szerokim zakresie przedstawiono poglądy doktryny oraz orzecznictwo sądów powszechnych i administracyjnych dotyczące omawianej tematyki.

Autorami publikacji są pracownicy naukowi wydziałów prawa i administracji wiodących krajowych uczelni, pracownicy departamentu transportu kolejowego w ministerstwie infrastruktury i rozwoju, członek zarządu w grupie PKP S.A. i dyrektorzy departamentów prawnych w spółkach kolejowych.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla menedżerów, specjał! Stów i prawników związanych z sektorem kolejowym. Zainteresuje również pracowników administracji i teoretyków prawa administracyjnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4560-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 748
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo transportowe
Kod: KAM-2352;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów