Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 18 produktów: [16/18]   poprzednie następne

book

Autorzy: Lidia Mazowiecka,
Seria:  Prokurator Ofiarom Przestępstw
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2014 r.
Kod: KAM-2470:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Handel ludźmi jest wyjątkowo okrutnym i bezwzględnym procederem. Pozbawia człowieka podmiotowości, a w szczególności prawa do poszanowania godności, samostanowienia oraz wolności osobistej.

Ofiary handlu ludźmi wymagają specjalnego traktowania, wzmożonej ochrony i wsparcia, a tym samym zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Dlatego bardzo ważna jest znajomość psychiki tej kategorii ofiar. Dzięki temu możliwe jest skuteczne zapobieganie dalszej ich wiktymizacji.

Publikacja zawiera omówienie problematyki dotyczącej ofiar handlu łudźmi z różnych punktów widzenia. Swoją wiedzą i doświadczeniami na ten temat dzielą się m.in. przedstawiciele instytucji wspierających ofiary handlu ludźmi i organizacji pozarządowych oraz praktycy wymiaru sprawiedliwości.

Opracowanie wzbogacone zostało o teksty najważniejszych unijnych aktów prawnych dotyczących handlu ludźmi, które można pobrać z ogólnodostępnej strony www.ofiarom-przestepstw.lex.pl.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3341-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 184
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2470:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów