Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 4 produktów: [3/4]   poprzednie następne

book2012:


Autorzy: Michał Raczkowski,
Seria:  Komentarze praktyczne LexisNexis
Wydawnictwo:  LexisNexis
Kod: NEX-0669:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych obowiązuje już od przeszło siedmiu lat. Rynek pracy tymczasowej ma tradycję kilkunastoletnią, funkcjonował bowiem przed wejściem w życie ustawy na mało skonkretyzowanych podstawach prawnych. Jak każda regulacja prawna, także i niniejsza ustawa budzi liczne praktyczne wątpliwości. Jak dotąd literatura dotycząca tego zagadnienia ogranicza się do kilkunastu wypowiedzi (w tym jednego powszechnie dostępnego komentarza). Zarówno jednak w innych dziedzinach, jak i w prawoznawstwie rzadko jedno spojrzenie na określone zagadnienie pozostaje w pełni prawdziwe i kompletne. Niniejsze opracowanie stanowi zatem próbę uzupełnienia analiz poświęconych pracy tymczasowej. Autor ma nadzieję, że pomoże ono w rozstrzyganiu praktycznych wątpliwości stosowania instytucji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, nie unikając kwestii trudnych, których wyjaśnienie okazuje się możliwe dzięki naukowej refleksji nad rozwiązaniami prawnymi.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788378067504 , 80
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: NEX-0669:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów