Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 20 produktów: [17/20]   poprzednie następne

book2011:


Autorzy: Łukasz Żelechowski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1681:W01D01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Książka stanowi obszerne opracowanie poświęcone zastawowi na prawach własności przemysłowej - zagadnieniu, które nabiera coraz większego znaczenia w praktyce obrotu. Najważniejsza część pracy poświęcona jest analizie dopuszczalności obciążenia zastawem poszczególnych praw wyłącznych z dziedziny własności przemysłowej oraz praw poprzedzających udzielenie praw wyłącznych, w szczególności prawa do patentu oraz prawa ze zgłoszenia znaku towarowego. Do innych istotnych zagadnień w niej poruszonych należą m.in.: kwestia roli rejestrów praw własności przemysłowej przy ustanowieniu zastawu, sytuacja prawna zastawcy i zastawnika oraz wygaśnięcie zastawu na prawach własności przemysłowej. Przedmiotem odrębnego omówienia jest zastaw na jednolitych w Unii Europejskiej prawach własności przemysłowej oraz prawach udzielanych w procedurach międzynarodowych. Uwzględniony został także dorobek orzecznictwa i doktryny ustawodawstw obcych.

Opracowanie jest adresowane zarówno do praktyków prawa stykających się z problematyką własności przemysłowej lub zabezpieczeń wierzytelności, jak i przedstawicieli nauki prawa.

Monografia stanowi zaktualizowaną wersję rozprawy doktorskiej, która otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w VII edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie z dziedziny własności przemysłowej organizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1344-5 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 492
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-1681:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów