Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 6 produktów: [6/6]   poprzednie

book
Opis:

Stan prawny na 1 lipca 2010 roku Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz to publikacja przygotowana przez sędziów oraz praktykujących radców prawnych, zajmujących się również pracą naukową. Zamysłem Autorów było spojrzenie na omawiane zagadnienia przez pryzmat doświadczeń zebranych w czasie obowiązywania Prawa upadłościowego i naprawczego. W większości uwag do poszczególnych artykułów podane są więc informacje o praktycznym znaczeniu dla każdego z uczestników postępowania upadłościowego lub naprawczego. Trzecie wydanie uwzględnia wszelkie dotychczasowe zmiany ustawodawcze, w tym obszerne nowelizacje z 2009 r. Uzupełniono je m.in. o komentarz do postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także o liczne pozycje piśmiennicze oraz najnowsze orzeczenia judykatury. Książka jest adresowana do bardzo szerokiego kręgu podmiotów - zarówno do praktyków postępowań upadłościowych i naprawczych (sędziów-komisarzy, syndyków, zarządców czy nadzorców sądowych), jak i wierzycieli oraz upadłych przedsiębiorców. Nieocenioną pomoc w zgłębianiu tej niezwykle trudnej tematyki otrzymają także studenci.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788378061601 , 1182
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Prawo upadłościowe
Kod: NEX-0420:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów