Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 4 produktów: [2/4]   poprzednie następne

book
Opis:

Książka porusza kluczowe zagadnienia prawa upadłościowego i naprawczego związane z dochodzeniem i zaspokajaniem roszczeń osób trzecich oraz wierzycieli, tj. zgłoszenie wierzytelności, podział funduszów masy upadłości, podział sum uzyskanych ze zbycia przedmiotu obciążonego, zaspokojenie zastawnika rejestrowego, potrącenie, wyłączenie z masy upadłości, a także zaspokojenie wierzyciela w miarę wpływu stosownych sum do masy. Publikacja defi niuje pojęcie osoby trzeciej w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego. Autor w sposób szczegółowy analizuje przejawy ochrony osób trzecich w tym postępowaniu oraz omawia wpływ postępowania upadłościowego na prawa zabezpieczające wierzytelność, takie jak: hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, hipoteka morska oraz prawa powiernicze. Książka przeznaczona jest zarówno dla doktryny, jak i praktyków zajmujących się postępowaniami upadłościowymi: sędziów-komisarzy, adwokatów, radców prawnych, syndyków i notariuszy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1207-3 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 208
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-1763:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów