Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 2 produktów: [2/2]   poprzednie

book

Autorzy: Maciej Taborowski,
Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.11.2011 r.
Kod: KAM-1866:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

"Po raz pierwszy w polskiej literaturze prawniczej ukazuje się tak rzetelne opracowanie skutków naruszenia prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe. Ta wyróżniająca się monografia naukowa, oparta na wyczerpującej analizie orzecznictwa ETS, a także literatury polskiej i europejskiej, dotyka wielu istotnych zagadnień praktycznych, przez co będzie przydatna nie tylko dla przedstawicieli nauki, ale przede wszystkim dla sędziów, adwokatów, radców prawnych i urzędników państwowych. Praca dr. Macieja Taborowskiego rzuca nowe światło na krajowe przepisy proceduralne chroniące status defi nitywnych orzeczeń sądowych, a także na rozumienie zasady pewności prawa".

Prof. zw. dr hab. Władysław Czapliński, dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN


"Wysoka wartość naukowa rozprawy przejawia się [...] po pierwsze - w rzetelnym opisie funkcjonowania unijnego mechanizmu [...] z art. 258-260 TFUE w odniesieniu do naruszenia prawa unijnego przez sądy państw członkowskich, stanowiska Komisji w tym przedmiocie oraz wyróżnieniu trzech kategorii spraw będących przedmiotem postępowań przed sądami unijnymi, po drugie - w krytycznej analizie linii orzecznictwa Köbler, [...], po trzecie - udanej próbie wykazania, że mechanizm wznowieniowy i odszkodowawczy jest uzupełniony o trzeci typ mechanizmu ograniczającego skutki naruszenia prawa unijnego przez sąd krajowy, a mianowicie wynikający z zasady pierwszeństwa prawa unijnego obowiązek władz krajowych nieuwzględniania sprzecznych z prawem unijnym, wiążących prawnie orzeczeń innych władz krajowych, w tym sądów i trybunałów konstytucyjnych. [...] Rozprawa wypełnia [...] lukę w polskiej literaturze prawniczej, która temu podstawowemu zagadnieniu z dziedziny prawa Unii Europejskiej nie poświęciła należytej uwagi".

Prof. zw. dr hab. Andrzej Wróbel, sędzia Trybunału Konstytucyjnego


"Rozprawa jest oryginalnym opracowaniem ważnego tematu z zakresu mało eksploatowanej naukowo dziedziny prawa Unii Europejskiej. Autor [...] wyciągnął interesujące i ważne dla badanej dziedziny prawa wnioski".

Prof. zw. dr hab. Maria Magdalena Kenig-Witkowska,
kierownik Katedry Prawa Europejskiego, WPiA UW

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1638-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 404
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Unia Europejska
Kod: KAM-1866:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów