Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 58 produktów: [3/58]   poprzednie następneAutorzy: Motowilczuk Izabela
Wydawnictwo:  Infor
Kod: 86802901428CZ  Ilość w paczce: 100

Opis:

Miesięczny przegląd nowości Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu gospodarowania składnikami majątku Informacja Ministerstwa Finansów na temat zmiany zasad udzielania ulg w należnościach Projekt kolejnej zmiany ustawy o finansach publicznych Przekroczenie upoważnienia do zaciągania zobowiązań ? orzeczenie GKO Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów Jak po zmianach w klasyfikacji budżetowej ujmować wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego Jak klasyfikować? Różnice kursowe w zakładzie budżetowym Podnoszenie kwalifikacji ? paragraf 430 czy 470? Zakup artykułów spożywczych na naradę ? paragraf 421 czy 422? Planowana termomodernizacja budynku Opłata za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkiem ? paragraf 443 czy 451? Instruktaż Spis z natury zapasów magazynowych techniką elektroniczną Z doświadczenia księgowej Rozliczenie nadpłat Przegląd forów internetowych dla księgowych Czy można przepisać księgę inwentarzową Wyksięgowanie wartości niematerialnej i prawnej Jak zaksięgować w szkole PT otrzymane z gminy Wyrażenie zgody na cesję wierzytelności Nieprawidłowości z protokołów pokontrolnych Nieprawidłowe pobieranie podatków lokalnych przez inkasentów Nieprawidłowe postępowanie ze środkami na wydatki niewygasające Nieprawidłowe przyjmowanie i ewidencjonowanie sum depozytowych Wykazywanie nieprawidłowych sald przez konta syntetyczne zespołu 0 i 1 Nieprawidłowe zorganizowanie CUW Nieprawidłowa ewidencja licencji na programy komputerowe Nierozliczenie środków na wydatki niewygasające Nieprawidłowe ewidencjonowanie rozrachunków Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce ? część I

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-65887-04-7 , Format: 16.5x23.5cm , 100
Rodzaj: , Medium: czasopismo [inne]
Dział: Ekonomia / Finanse i inwestycje
Kod: 86802901428CZ