Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 110 produktów: [70/110]   poprzednie następne


Progman Baza Analiz Wynagrodzeń Nauczycieli

Monitorowanie średniej struktury zatrudnienia oraz wynagrodzeń nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: progman_bawn_progman  Ilość w paczce: 100

Opis:

W każdym roku kalendarzowym, w terminie do 20 stycznia, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego." (Karta Nauczyciela)

System umożliwia sporządzanie prognoz pozwalających na weryfikację, czy wypłacane w ciągu roku wynagrodzenia osiągają wysokość średnich, o których mowa w art. 30 ust. 3. W przypadku, gdy wynagrodzenia nauczycieli w podziale na stopnie awansu nie osiągają poziomu zagwarantowanego zapisami w Karcie, system automatycznie nalicza kwoty dodatków uzupełniających w podziale na podległe placówki. Sprawne zbieranie informacji odnośnie wypłaconych wynagrodzeń nauczycieli z podległych jednostek oświatowych pozwala skoncentrować się na analizie danych. Dodatkowym atutem programu jest automatyczne generowanie sprawozdania dla RIO z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w podlegających placówkach oświatowych.

Kompleksowa informacja i kontrola zatrudnienia

Program zapewnia bieżący monitoring średniej struktury zatrudnienia, wynagrodzeń nauczycieli w podziale na stopnie awansu czy procentu odchylenia średniego miesięcznego wynagrodzenia od kwoty bazowej w każdym miesiącu dla każdej jednostki podległej, co finalnie przekłada się na zoptymalizowanie polityki zatrudnienia w podległych placówkach.

Szczegóły towaruRodzaj: Programy Progman , Medium: on-line
Dział: Oświata / Zarządzanie w oświacie
Kod: progman_bawn_progman