Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 110 produktów: [12/110]   poprzednie następne

bookDodaję do koszykaWydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: PRE-0058;ABC-5408;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 414,73 zł.

Opis:

"Dyrektor Szkoły - Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej"

Pismo specjalistyczne dla branży oświatowej, ukazujące się od 1994 roku. Stanowi kompendium wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów, polityki oświatowej oraz pedagogiki dla kadry kierowniczej oświaty w szkołach, przedszkolach, samorządach, kuratoriach i innych placówkach oświatowych. Jest forum wymiany myśli i doświadczeń. Towarzyszy i wspiera dyrektorów szkół i przedszkoli we wdrażaniu reformy systemu edukacji. Informuje o najważniejszych wydarzeniach, komentuje zdarzenia i istniejące przepisy prawa, wyjaśnia rzeczywistość, doradza najlepsze rozwiązania, pokazuje dobre praktyki i wzory.

Jest organizatorem znaczących w środowisku oświatowym spotkań i inicjatyw ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji zawodowych kadry kierowniczej oświaty oraz budowę środowiska liderów zarządzania oświatą, takich jak : Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół , Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli

Zawartość merytoryczną stanowią najaktualniejsze zagadnienia wynikające ze zmian w prawie, planów MEN, kalendarza zadań dyrektora , m. in., takie jak:

  • Praktyka reformy oświaty, w tym, m.in. nowy nadzór pedagogiczny i ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna, nowa podstawa programowa, projekt edukacyjny - metoda pracy z uczniami, indywidualizacja pracy z uczniem, ustawa o jakości edukacji, Krajowe Ramy Kwalifikacji, Karta Nauczyciela, diagnoza przedszkolna.
  • Funkcje kierownicze i odpowiedzialność dyrektora za realizację celów szkoły i przedszkola, rozwoju placówek i kadry oświatowej, finanse, zarządzanie zespołem nauczycielskim, sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z przepisami prawnymi i dobrą praktyką.

Z czasopismem współpracowali i współpracują m. In. tacy eksperci i praktycy, jak:

Andrzej Barański, Ewa Brańska, Irena Dzierzgowska, Danuta Elsner, Michał Federowicz , Andrzej Janowski, Antoni Jeżowski, Leszek Korporowicz, Michał Kulesza, Grzegorz Mazurkiewicz, Elżbieta Putkiewicz, Anna Rękawek, , Stanisława Sławiński, Stefan Wlazło, Klemens Stróżyński, Janina Zawadowska i wielu innych.e.DyrektorSzkoly.pl to wersja on-line czasopisma "Dyrektor Szkoły - miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej", niezastąpionego w pracy każdego dyrektora.

e.DyrektorSzkoly.pl to nowoczesna forma dostępu do specjalistycznych informacji i artykułów z możliwością wyszukiwania tekstowego, drukowania i prezentacji. Funkcje włączania trybu pełnoekranowego i powiększania strony podnoszą komfort czytania, a niższa cena niż wersji papierowej przekonuje wielu czytelników do użytkowania obu form.

INFORMACJE O PRENUMERACIE:

  • Prosimy o wpisywanie w UWAGACH ZAMÓWIENIA:
    - od którego miesiąca lub od którego numeru czasopisma rozpoczyna się bieg prenumeraty (w przypadku, gdyby miał obejmować inny okres niż od sierpnia 2014 do lipca 2015 ).
  • Należność za prenumeratę jest płatna przelewem w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro forma.
  • Prenumerata ma charakter bezterminowy i jest odnawialna automatycznie w pierwszym dniu kolejnego okresu prenumeraty. Niepowiadomienie Wydawcy o rezygnacji w terminie 1 miesiąca przed upływem okresu prenumeraty spowoduje jej automatyczne przedłużenie na następne okresy. Klient ma prawo zrezygnować z prenumeraty z zachowaniem jednomiesięcznego okresu jej wypowiedzenia.

Sprawdź przydatność czasopisma w swojej pracy!

Szczegóły towaru


ISSN: 1230-9508 , Format: A4 (210 × 297 mm)
Rodzaj: czasopisma oświata i zarządzanie , Medium: prenumerata (WKP)
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: PRE-0058;ABC-5408;pakiet Miejsce wydania: Warszawa