Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 5 produktów: [5/5]   poprzednie

book2011:


Autorzy: Sławomir Steinborn,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2011 r.
Kod: KAM-1760:W01P01  Ilość w paczce: 8

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Książka stanowi pierwsze w polskim piśmiennictwie karnoprocesowym kompleksowe opracowanie problematyki prawomocności horyzontalnej i wertykalnej. Analiza koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniu samodzielności części orzeczenia, jako warunku jego odrębnego zaskarżenia lub uchylenia, uwzględniając jednocześnie problem związania sądu orzekającego w postępowaniu odwoławczym lub ponownym (np. co do kary) prawomocnym rozstrzygnięciem (np. orzeczeniem o winie) oraz stanowiącymi jego podstawę ustaleniami faktycznymi i ocenami prawnymi. Przedmiotem rozważań są również takie kwestie, jak zakres postępowania odwoławczego i ponownego w I instancji, wzruszenie prawomocności części orzeczenia oraz dopuszczalność nadzwyczajnych środków odwoławczych od prawomocnej części orzeczenia. Całość opracowania opiera się na analizie polskiego porządku prawnego z szerokim wykorzystaniem nie tylko dorobku polskiej nauki i orzecznictwa, ale także niemieckiej doktryny procesu karnego oraz tamtejszej judykatury.

Książka adresowana jest nie tylko do teoretyków prawa, ale mając za przedmiot analizy wiele fundamentalnych problemów praktycznych, będzie niezwykle przydatna w pracy każdego sędziego, prokuratora i adwokata zajmującego się sprawami karnymi.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1431-2 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 728
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1760:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów