Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 4 produktów: [3/4]   poprzednie następne

book2011:


Autorzy: Rafał Mroczkowski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1694:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Ostania dekada przynosi wzrost znaczenia funduszy inwestycyjnych mierzony zarówno ich udziałem w kapitalizacji giełdy i obrocie, jak i w strukturze oszczędności społeczeństwa. Prowadzi to do zwiększenia ich wpływu na procesy zachodzące na rynku finansowym, a w dalszej kolejności w sferze realnej gospodarki. Ponadto fundusze inwestycyjne, obok banków i zakładów ubezpieczeń, zaliczane są do kategorii instytucji zaufania publicznego. Z tych powodów działalność funduszy inwestycyjnych należało objąć nadzorem sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, uzupełnianym przez prywatne mechanizmy kontrolno-nadzorcze: nadzór inwestorski, kontrolę wewnętrzną oraz kontrolę sprawowaną przez depozytariusza i biegłego rewidenta. Celem niniejszej publikacji jest kompleksowa analiza tych złożonych stosunków nadzorczych i ich wpływu na stabilność systemu finansowego i bezpieczeństwo obrotu.

Publikacja "dotyczy zagadnień niezwykle doniosłych z punktu widzenia stabilności finansowej państwa. Dowodzi to wyjątkowej aktualności i wagi, zarówno w aspekcie naukowym, jak i praktycznym analizowanej problematyki. (...) systemowe ujęcie nadzoru nad funduszami inwestycyjnymi uznać należy za doniosłe osiągnięcie naukowe autora".

Z recenzji dr hab. prof. UG Anny Jurkowskiej-Zeidler

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1296-7 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 456
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Finanse i inwestycje
Kod: KAM-1694:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów