Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 2 produktów: [2/2]   poprzednie

book
Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia

Publikacja omawia problematykę odpowiedzialności kontraktowej świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

więcej

Autorzy: Tamara Zimna,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 czerwca 2015 r.
Kod: ABC-0837:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Publikacja omawia problematykę odpowiedzialności kontraktowej świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Szczegółowo przedstawiono w niej m.in.:

  • przesłanki nakładania kar umownych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ),
  • zróżnicowane skutki prawne niewłaściwej realizacji kontraktu z NFZ (kara umowna, odszkodowanie, zwrot nienależnie przekazanych środków finansowych, odsetki, potrącenie lub ugoda),
  • okoliczności zwalniające świadczeniodawców z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie kontraktu z NFZ,
  • zagadnienie przedawnienia roszczeń o zapłatę kary umownej,
  • środki prawne służące odwołaniu się świadczeniodawcy od wyniku kontroli świadczeniodawców przez NFZ.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8348-6 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 246
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Zdrowie / Ubezpieczenie zdrowotne / Narodowy Fundusz Zdrowia
Kod: ABC-0837:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów