Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 4 produktów: [4/4]   poprzednie

book

Autorzy: Dorota Karkowska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.06.2012 r.
Kod: KAM-1469;pakiet  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Prezentowana książka stanowi pierwszą na polskim rynku kompleksową monografi ę dotyczącą statusu zawodów medycznych na gruncie nauk prawnych. Omówiono w niej społeczne i prawne uwarunkowania kształtowania się poszczególnych zawodów medycznych od czasu ich powstania aż do dnia dzisiejszego. Przedstawiono ewolucję defi nicji zawodu medycznego i jego miejsce w rozmaitych klasyfikacjach zawodów, z uwzględnieniem dynamicznych zmian w statusie prawnym poszczególnych zawodów. Ostatnia część opracowania zawiera analizę współzależności zatrudnienia pracowniczego w rozumieniu art. 22 kodeksu pracy i zatrudnienia niepracowniczego – umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym. .. Książka adresowana jest do osób zajmujących się prawem pracy i prawem medycznym, przedstawicieli zawodów medycznych, a także do osób reformujących sektor opieki zdrowia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3864-6 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 532
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1469;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów