Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 3 produktów: [2/3]   poprzednie następne

book

Autorzy: Walerian Sanetra, Józef Iwulski,
Seria:  Komentarze LexisNexis
Wydawnictwo:  LexisNexis Stan prawny:  20 marca 2013 r.
Kod: NEX-0767:W03P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Stan prawny na 20 marca 2013 roku Kodeks pracy. Komentarz przedstawia całość unormowań instytucji i rozwiązań prawnych zawartych w Kodeksie pracy. Uwzględnia wszystkie nowelizacje ustawowe oraz zmiany wynikające z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, a także z prawodawstwa unijnego. Wyróżniającą cechą tej publikacji jest prezentacja bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego, w tym wielu ? zdaniem autorów ? istotnych i ciekawych, mniej znanych orzeczeń tego Sądu, które nie były szerzej dostępne. W obecnym wydaniu zostało uwzględnione ? oprócz aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego ? również orzecznictwo sądów administracyjnych: Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów wojewódzkich, a także Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Niniejszy Komentarz przeznaczony jest dla sędziów, radców prawnych, adwokatów, a także dla pracowników Państwowej Inspekcji Pracy i społecznych inspektorów pracy, członków związków zawodowych oraz pracodawców i ich organizacji. Przydatny jest również w badaniach naukowych oraz w dydaktyce, jakkolwiek główne jego cele mają charakter praktyczny. Prof. dr hab. Walerian Sanetra jest autorem ponad 400 publikacji. Obecnie jest Prezesem Sądu Najwyższego, kierującym Izbą Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, a ponadto kieruje Katedrą Prawa Pracy na Uniwersytecie w Białymstoku. Józef Iwulski jest sędzią Sądu Najwyższego Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, a także autorem około 50 publikacji z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa cywilnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788378069348 , Oprawa: twarda , 1256
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: NEX-0767:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów