Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 6 produktów: [5/6]   poprzednie następne

bookDodaję do koszyka

Nowelizacja ordynacji podatkowej [EBOOK PDF + EBOOK ePub]

Publikacja przybliża zasady stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

więcej

Autorzy: Bogumił Brzeziński (red. naukowy), Marek Kalinowski, Agnieszka Olesińska, Marian Masternak, Ewa Prejs, Wojciech Morawski (red. naukowy), Adam Nita, Hanna Filipczyk, Janusz Orłowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki,
Seria:  Monografie. Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 maja 2016 r.
z uwzględnieniem zmian w Ordynacji podatkowej wprowadzonych ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 z późn. zm.), które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i 1 stycznia 2017 r.

Kod: KAM-2964;pakiet-el  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 28 czerwca 2016 r.

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 108,36 zł.

Opis:

„Przegląd Podatkowy” świętuje jubileusz 25-lecia istnienia! Już od ćwierć wieku dostarcza Czytelnikom informację podatkową najwyższej jakości.

Publikacja przybliża zasady stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649 z późn. zm.). Powstała na podstawie cyklu artykułów opublikowanych w „Przeglądzie Podatkowym” od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r., zaktualizowanych i uzupełnionych na potrzeby książki.

W monografii omówiono m.in. następujące zagadnienia:
– znowelizowane zasady zwrotu środków pieniężnych otrzymanych od organu podatkowego w wysokości nienależnej lub wyższej od należnej,
– zmienione zasady obliczania odsetek za zwłokę i wygasania zobowiązań podatkowych,
– nadpłata podatku,
– zmiany dotyczące regulacji odnoszących się do czynności sprawdzających i kontroli podatkowej,
– porozumienia w sprawie cen transakcyjnych,
– odpowiedzialność spadkobierców.

„Wszystkie zmiany wprowadzone do Ordynacji podatkowej wywierają bardziej lub mniej daleko idące skutki praktyczne. Na pierwszy rzut oka większość zmian to zmiany usprawniające system, usuwające istniejące dysfunkcjonalności i dostosowujące je do zmieniającej się rzeczywistości. W sporym zakresie zmiany były pożądane, niekiedy wręcz niezbędne”.
Ze wstępu prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego

„Należy podkreślić, że autorzy dokonali nie tylko analizy zmian do Ordynacji podatkowej, ale poddali je także pogłębionej analizie teoretycznej. Wskazali również na konsekwencje dla praktyki w zakresie stosowania prawa podatkowego”.
Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8976-1 , 236
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Postępowanie podatkowe
Kod: KAM-2964;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów