Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 10 produktów: [10/10]   poprzednie

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Wojciech Radecki,
Seria:  Komentarze praktyczne LexisNexis
Wydawnictwo:  LexisNexis Stan prawny:  1.06.2012 r.
Kod: NEX-0604:W01P01  Ilość w paczce: 100
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Opis:

Stan prawny na 1 czerwca 2012 roku. Komentarz do ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych jest typowym komentarzem prawniczym, uwzględniającym dotychczasowe zmiany tej ustawy według stanu prawnego na 1 czerwca 2012 r. Autor komentuje ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych na szerokim tle normatywnym, zwłaszcza prawa ochrony środowiska i przyrody, uwzględniając przy tym regulacje dotyczące sieci obszarów chronionych Natura 2000. Wykorzystuje dorobek piśmiennictwa i orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych, przywiązując szczególną wagę do instrumentów reglamentacyjnych i finansowych ochrony gruntów rolnych i leśnych. Komentarz skierowany jest przede wszystkim do funkcjonariuszy administracji publicznej podejmujących decyzje zezwalające na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, a także do prawników praktyków ? sędziów, prokuratorów, radców prawnych i adwokatów. Wojciech Radecki, prof. zw., dr hab. nauk prawnych, kierownik wrocławskiego Zakładu Prawa Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autor bądź współautor ponad 2000 publikacji naukowych i popularyzatorskich, w tym ponad 100 książek z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń oraz szeroko pojętego prawa ochrony środowiska, m.in. komentarzy do ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, prawa łowieckiego i ustawy o rybactwie śródlądowym oraz studiów prawno-porównawczych nad prawem ochrony przyrody, łowieckim i rybackim polskim, czeskim i słowackim.

Szczegóły towaru


ISBN: 9788378063971 , 258
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Prawo rolne
Kod: NEX-0604:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów