Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 10 produktów: [7/10]   poprzednie następne

book2011:


Autorzy: Wojciech Radecki,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1631:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Tematyka publikacji koncentruje się wokół pojęcia walorów turystycznych rozumianych jako pewne wartości środowiska nie tylko przyrodniczego, lecz także kulturowego, których istnienie oraz utrzymanie w należytym stanie jest bardzo ważne dla turystyki i jej rozwoju. .. W opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy środki prawne, zawarte w obowiązujących aktach prawnych, są wystarczające do zapewnienia skutecznej ochrony walorów turystycznych, czy też niezbędne jest zaproponowanie innych rozwiązań w tym zakresie. Zaakcentowany został również udział obywateli i ich organizacji w ochronie walorów turystycznych. Omówiono odpowiedzialność prawną za ich zagrożenie i naruszenie, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności karnej. .. Monografi a przeznaczona jest dla organizatorów turystyki, organów odpowiedzialnych za zachowanie walorów turystycznych, turystów i wszystkich tych, którym ochrona polskich walorów turystycznych nie jest obojętna.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1495-4 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 336
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Pozostałe działy / turystyka
Kod: KAM-1631:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów