Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 3 produktów: [3/3]   poprzednie

book
Opis:

Podstawowym celem tej książki jest wskazanie, w jaki sposób można w praktyce uzyskiwać wartość dodaną dzięki ludziom, stosując taką politykę i takie praktyki zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL), które jednocześnie zapewnią zaspokajanie aspiracji i potrzeb zatrudnionych osób. W książce zostały omówione procesy pomiaru i raportowania, ale autorzy skupili się przede wszystkim na procesie krytycznej oceny danych – zarówno ilościowych, jak i jakościowych – oraz na wykorzystaniu analizy predykcyjnej do określania przyszłych wyników, które można osiągnąć dzięki już stosowanym oraz proponowanym praktykom. Szczegółowo omówiono: koncepcję kapitału ludzkiego i proces zarządzania nim, praktyczne podejście do ZKL, czyli sekwencję działań od zbierania danych poprzez pomiar i raportowanie aż po proces podejmowania decyzji, różnorodne zastosowania ZKL – w formułowaniu strategii personalnej, zarządzaniu talentami, procesie uczenia się i rozwoju, zarządzaniu przez efekty i zarządzaniu wynagrodzeniami, rolę funkcji personalnej w ZKL, umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi wymagane dla celów ZKL, zagadnienia dotyczące przyszłości ZKL. Zamieszczony na końcu książki aneks zawiera omówienie zestawu narzędzi, który kierownictwo organizacji może wykorzystać do tworzenia własnej polityki i praktyk z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Połączenie teorii ze wskazówkami dotyczącymi praktycznych rozwiązań sprawia, że publikacja jest doskonałym przewodnikiem dla pracowników działów HR, kadry zarządzającej, a także cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4098-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 256
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: OFE-0286:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów