Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 608 produktów: [86/608]   poprzednie następneAutorzy: Wieczorek Piotr
Wydawnictwo:  Infor
Kod: 84290801428CZ  Ilość w paczce: 100

Opis:

MIESIĘCZNY PRZEGLĄD NOWOŚCI Ustawa budżetowa na 2017 r. Nowe prawo oświatowe Zmiany sposobu podziału subwencji oświatowej Zmiana ustawy o rachunkowości Zmiany zasad zarządu mieniem Skarbu Państwa Zmiany w klasyfikacji budżetowej w styczniu 2017 r. WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA FINANSÓW Nadwyżka VAT naliczonego nad należnym Zwrot VAT z urzędu skarbowego z rozliczeń ? dochód czy zmniejszenie wydatków Ujmowanie w budżetach JST dochodów opodatkowanych VAT ? netto czy z VAT Stosowanie paragrafu 4530 ?Podatek od towarów i usług? JAK KLASYFIKOWAĆ? Faktura za Internet ? paragraf 430 czy 436? Wymiana starych lamp oświetleniowych ? paragraf 421, 427 czy 430? Przedłużenie abonamentu na prenumeratę gazety ? paragraf 421 czy 430? Ręczniki dla pracowników ? paragraf 302 czy 421? INSTRUKTAŻ ? KROK PO KROKU, JAK ROZWIĄZAĆ PRAKTYCZNE PROBLEMY W PROWADZENIU RACHUNKOWOŚCI Jak przygotować do zamknięcia księgi prowadzone techniką mieszaną Z DOŚWIADCZENIA KSIĘGOWEJ ? PRAKTYCZNE RADY Odpisy aktualizujące należności INFORMATOR KSIĘGOWEGO Czym grozi niewykonanie planu wydatków jednostki budżetowej PRZEGLĄD FORÓW INTERNETOWYCH DLA KSIĘGOWYCH Korekta wartości początkowej środka trwałego Nieprzekazanie dotacji przedmiotowej samorządowemu zakładowi budżetowemu Waloryzacja czynszu dzierżawnego za pomocą wskaźnika inflacji Klasyfikacja tablicy interaktywnej Wprowadzenie konta 202 do planu kont samorządowego zakładu budżetowego NIEPRAWIDŁOWOŚCI Z PROTOKOŁÓW POKONTROLNYCH Zawyżenie wypłat z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego Nieuprawniona zmiana metody inwentaryzacji należności i zobowiązań Przeprowadzenie inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych niewłaściwą metodą Podpisywanie sprawozdań finansowych przez nieuprawnioną osobę Nierzetelne sporządzenie sprawozdania Rb-PDP Inwentaryzacja aktywów obcych GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ? PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ROZPORZĄDZENIA Gospodarka finansowa jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych ? praktyczny komentarz do rozporządzenia 1.Wprowadzenie 2. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych LISTA KONTROLNA Gospodarka finansowa jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-65789-19-8 , Format: 16.5x23.5cm , 116
Rodzaj: , Medium: CZ
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Rachunkowość
Kod: 84290801428CZ