Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 608 produktów: [605/608]   poprzednie następne

book2006:

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego

Przedstawienie prawnej konstrukcji odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego, przesłanek tej odpowiedzialności, podmiotu odpowiedzialnego za szkodę oraz sposobów jej naprawienia...

więcej

Autorzy: Ryszard Mikosz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.05.2006 r.
Kod: KAM-0800:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Rozprawa jest pierwszą próbą monograficznego opracowania problematyki odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego według stanu prawnego obowiązującego od chwili wejścia w życie ustawy z dnia 27 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze. Stan ten zaś zdecydowanie odbiega od wcześniejszych unormowań w tym zakresie, albowiem zasadniczej zmianie uległy zarówno reguły prawa materialnego, jak i procedura dochodzenia roszczeń. Zasadnicza część publikacji dotyczy prawnej konstrukcji odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego, przesłanek tej odpowiedzialności, podmiotu odpowiedzialnego za szkodę oraz sposobów jej naprawienia. W dalszej części monografii autor przedstawił kwestię obowiązku zapobieżenia szkodzie grożącej wskutek ruchu zakładu górniczego oraz problematykę dochodzenia roszczeń związanych z naprawą tych szkód oraz z zapobieganiem im. Całość zamyka próba syntezy zagadnienia, zawierająca także postulaty de lege ferenda. Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się problematyką odpowiedzialności za szkody zarówno w teorii, jak i w praktyce.

Szczegóły towaru


ISBN: 83-7444-259-X , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 264
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Prawo geologiczne, geodezyjne i kartograficzne
Kod: KAM-0800:W01P01 Miejsce wydania: Kraków

Informacje biograficzne autorów