Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 608 produktów: [60/608]   poprzednie następne

bookDodaję do koszykaSeria:  Seria z paragrafem
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  11 kwietnia 2017 r.
Kod: KAM-2345:W06P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Opis:

Stan prawny na kwiecień 2017 r.

Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:


PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
 • 28 lipca 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 14 stycznia 2017 r., 14 lipca 2018 r. - ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1020 ze zm.)
 • 31 sierpnia 2016 r. - ustawa z 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1250)
 • 1 września 2016 r. - ustawa z 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265 ze zm)
 • 1 października 2016 r. - ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. poz. 831)
 • 7 października 2016 r. - ustawa z 5 września2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. poz. 1579)
 • 9 października 2016 r. - ustawa z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. poz. 996 ze zm.)
 • 14 grudnia 2016 r. - ustawa z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. poz. 1920)
 • 1 stycznia 2017 r. - ustawa z 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2260)
 • 1 czerwca 2017 r. - ustawa z 9 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (druk sejmowy nr 1185; oczekuje na rozpatrzenie przez Senat RP)
POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:

Regulamin postępowania przy rozpoznawaniu odwołań:
 • 19 stycznia 2017 r. - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2017 r. poz. 14)
Wysokość i sposób pobierania wpisu od odwołania oraz rodzaje kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposób ich rozliczania:
 • 24 stycznia 2017 r. - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 19 grudnia 2016 r. wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2017 r. poz. 47)
INNE AKTY WYKONAWCZE:

Kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:
 • 9 września 2016 r. - rozporządzenie Ministra Rozwoju z 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. poz. 1386)
Informacje zawarte w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzór oraz sposób przekazywania:

 • nowe rozporządzenie
UMOWA KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI:
 • nowa ustawa
PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE:
 • 14 grudnia 2016 r. - ustawa z 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. poz. 1920)

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-482-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 552
Rodzaj: kodeks , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Zamówienia publiczne
Kod: KAM-2345:W06P01 Miejsce wydania: Warszawa