Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 608 produktów: [59/608]   poprzednie następne

bookDodaję do koszyka

Prawo zamówień publicznych. Komentarz

Kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

więcej

Autorzy: Ewa Wiktorowska,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 marca 2017 r.
Kod: KAM-2747:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 289,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 260,10 zł. ( Oszczędzasz: 28,90 zł. )

Opis:

Komentarz zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie zmian wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 r. wdrażającą przepisy dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, które:

  • upraszczają i usprawniają procedury udzielania zamówień publicznych przez zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o ich udzielenie oraz wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami,
  • wprowadzają elastyczne rozwiązania w zakresie modyfikacji postanowień umów o zamówienia publiczne oraz ich wypowiedzenia,
  • promują wykorzystywanie pozaekonomicznych celów zamówień publicznych, takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności,
a także niezależnie od uregulowań wynikających z wdrażanych dyrektyw zmiany dotyczące m.in.:
  • stosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert,
  • katalogu wyłączeń z reżimu ustawy przy udzielaniu niektórych zamówień publicznych o wartościach poniżej tzw. progów unijnych, czy też
  • możliwości udzielania zaliczek wykonawcom.
Publikacja stanowi kompendium wiedzy mające na celu zapoznanie Czytelników z teoretycznym i praktycznym aspektem unormowań dotyczących prawa zamówień publicznych - wynikających z regulacji unijnych, aktów prawa krajowego (w tym zestawienia przepisów rangi ustawowej oraz rozporządzeń), orzecznictwa ETS i TSUE, SN, KIO i sądów powszechnych.

Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się zamówieniami w praktyce - zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców - oraz dla ich pełnomocników, w tym będących adwokatami bądź radcami prawnymi, a także dla osób kontrolujących prawidłowość postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-264-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1504
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Zamówienia publiczne
Kod: KAM-2747:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów