Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 608 produktów: [52/608]   poprzednie następne

book
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Od 1 czerwca 2017 r. duże zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego.

więcej

Autorzy: Piotr Przybysz,
Seria:  Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  5 czerwca 2017 r,
Kod: NEX-0119;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

W dwunastym wydaniu komentarza w sposób przystępny wyjaśniono zawiłości procedury administracyjnej, z uwzględnieniem najnowszych zmian, przede wszystkim tych wynikających z ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 czerwca 2017 r. Obszernie omówiono zatem wprowadzone tą ustawą instytucje:
– zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony,
– mediację – umożliwiającą zawarcie kompromisu z organem administracji lub stroną przeciwną,
– załatwianie spraw milcząco – normujące załatwienie sprawy zgodnie z żądaniem w przypadku braku reakcji organu,
– postępowanie uproszczone – pozwalające na przyspieszenie załatwiania spraw typowych,
– administracyjne kary pieniężne – określające standardy nakładania administracyjnych kar pieniężnych,
– europejską współpracę administracyjną – obejmującą udzielanie pomocy w sprawach administracyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

W publikacji uwzględniono bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych.

Komentarz jest przeznaczony przede wszystkim dla sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów. Będzie przydatny także aplikantom zawodów prawniczych oraz pracownikom administracji publicznej i osobom załatwiającym sprawy w urzędach.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-729-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 724
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie administracyjne
Kod: NEX-0119;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów