Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 608 produktów: [20/608]   poprzednie następne

bookDodaję do koszyka

Umowy o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Wykaz najczęściej spotykanych nieprawidłowości i uchybień. Zalecenia dla zamawiających i wykonawców. Wzory pism

Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

W publikacji przedstawiono m.in.: analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane oraz wykaz najczęściej popełnianych błędów w zakresie sporządzania, realizacji i rozliczania umów o roboty budowlane, usług projektowych i usług nadzoru inwestorskiego.

więcej


Seria:  Wzory pism
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2017 r.
Kod: KAM-3329:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 179,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 161,10 zł. ( Oszczędzasz: 17,90 zł. )

Opis:

W publikacji przedstawiono m.in.:
– analizę techniczno-prawną dotyczącą umów o roboty budowlane, w tym: kwalifi kowania umów, formułowania istotnych postanowień umów o roboty budowlane realizowane w formule „zbuduj” i formule „zaprojektuj i zbuduj”, obowiązków i uprawnień stron umowy oraz uczestników procesu budowlanego, waloryzacji wynagrodzenia umownego, zmian umowy, odstąpienia od umowy, unieważnienia umowy, gwarancji zapłaty;
– wykaz najczęściej popełnianych błędów (nieprawidłowości i uchybień) w zakresie sporządzania, realizacji i rozliczania umów o roboty budowlane, usług projektowych i usług nadzoru inwestorskiego;
– zalecenia dla zamawiających, których stosowanie może: ograniczyć liczbę pytań wykonawców robót budowlanych do treści specyfi kacji istotnych warunków zamówienia, ograniczyć liczbę postępowań odwoławczych i postępowań sądowych, zminimalizować ryzyko korekt fi nansowych nakładanych na wydatki pokrywane z europejskich funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zminimalizować ryzyko konieczności reorganizacji robót budowlanych i wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych, zminimalizować ryzyko wystąpienia sporów pomiędzy stronami umów;
– wzory tabeli elementów scalonych, protokołów odbioru robót budowlanych, protokołów z narad koordynacyjnych, raportów okresowych z realizacji robót budowlanych, obiegowych kart wyrobów.

„Aktualnie na rynku wydawniczym brak jest porównywalnych pozycji łączących praktyczną analizę kluczowych problemów prawnych, technicznych (projektowanie, realizacja, odbiory robót) i kosztorysowych (ustalanie wynagrodzenia, rozliczenia) w umowach o roboty budowlane realizowanych w systemie zamówień publicznych. (...) W książce zamieszczono liczne praktyczne wskazówki dla zamawiających, wykonawców oraz innych uczestników procesu budowlanego w zakresie przygotowania i kształtowania treści umów o roboty budowlane zawieranych w trybie udzielenia zamówienia publicznego oraz dalszych umów pobocznych z tym związanych”.
Dr hab. Przemysław Drapała, prof. ALK

„Ta książka jest bardzo udanym Ťtłumaczemť w dialogu dwóch specjalistów – zamówieniowca i budowlańca, wspólnie przygotowujących, w trybie zamówień publicznych, umowę na roboty budowlane. (...) Całość, z licznymi przykładania i wzorami, stanowi udany standard, który jest bardzo dobrym materiałem do tworzenia własnych umów uwzględniających specyficzne okoliczności towarzyszące każdej robocie budowlanej”.
Grzegorz Kubski, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych

Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze strony www.umowy-roboty-budowlane.wolterskluwer.pl po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można mody?kować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-104-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 400
Rodzaj: wzory pism , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Zamówienia publiczne
Kod: KAM-3329:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa