Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 608 produktów: [4/608]   poprzednie następne
Seria:  System Informacji Prawnej LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: lex_AdmSkar_grupa  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 4 236,12 zł.

Opis:

Program LEX Administracja Skarbowa jest produktem przeznaczonym dla wszystkich jednostek administracji skarbowej (tj. urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, izb skarbowych, urzędów celnych oraz izb celnych).
Zawartość programu jest dobrana pod kątem zadań, jakie w codziennej pracy realizują pracownicy aparatu skarbowego. Praca z programem pozwala na kompleksowe rozwiązywanie problemów i unikanie błędów w procesie stosowania złożonych i często niejasnych regulacji prawa daninowego.

Zawartość programu:

DOKUMENTY AUTORSKIE:

1. Komentarze:

 • komentarze książkowe oraz komentarze bieżące z zakresu prawa podatkowego, celnego i dewizowego wydawane przez Wolters Kluwer Polska od 2003 r. Są wśród nich komentarze do wszystkich podstawowych aktów takich jak: ustawy o podatkach dochodowych, ustawa o VAT i ustawa akcyzowa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, Ordynacja podatkowa, Kodeks karny skarbowy czy Wspólnotowy Kodeks Celny. Program zawiera coraz większą grupę komentarzy do aktów szczegółowych. Przykładem jest tu dodany w ostatniej aktualizacji komentarz do nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
 • pisane przez uznanych specjalistów komentarze praktyczne, które szczegółowo omawiją konkretne instytucje i zagadnienia.
2. Tezy z piśmiennictwa - czyli zbiór cytatów z polskich i zagranicznych publikacji prawniczych, pochodzących z czasopism takich jak: Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów, Doradztwo Podatkowe, Przegląd Podatkowy, Jurysdykcja Podatkowa, Podatki i Prawo Gospodarcze Unii Europejskiej, Prawo i Podatki Unii Europejskiej, Prawo i Podatki, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Komunalne, Gdańskie Studia Prawnicze, Glosa i szereg innych.

3. Autorskie wzory pism i umów przygotowane przez prawników specjalistów na zamówienie Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX.

DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE:

1. Komplet metryk i skanów aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od 1918 r.

2. Metryki i ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dziennikach Urzędowych.

3. Wybór pomników prawa polskiego.

4. Orzeczenia sądowe:
 • publikowane w zbiorach urzędowych: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK (od 2002 r. dwie serie: "A" i "B");
 • publikowane w zbiorach nieurzędowych min.: Biuletyn Skarbowy, Monitor Podatkowy, Monitor Prawniczy, OSA, OSP, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, Wokanda
 • niepublikowane, czyli takie, dla których System Informacji Prawnej LEX jest pierwszym miejscem publikacji
5. Pisma urzędowe (w tym interpretacje Ministra Finansów oraz izb i urzędów skarbowych).

6. Urzędowe wzory pism pochodzące z dzienników urzędowych.

7. Zestawienia, czyli dokumenty zawierające zestawienia danych z aktów prawnych.

8. Dane teleadresowe sądów, urzędów i innych instytucji działających na terenie RP.

9. Kalkulatory.

Program można rozszerzyć o dodatkowe moduły:
 • LEX Polska Bibliografia Prawnicza PAN;
 • LEX Czasopisma on-line;
 • Informator Prawno-Gospodarczy;
 • Informator Prawno-Gospodarczy Gold;
 • LEX Komentarze;
 • LEX Tłumaczenia;
 • LEX Monografie;
 • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
 • LEX Prawo Miejscowe;
 • LEX Prawo Europejskie;
 • LEX Zamówienia Publiczne;
 • LEX Windykacje;
Dowiedz się więcej o programie

Szczegóły towaruRodzaj: aktualizowany serwis prawniczy , Medium: elektronika
Dział: ie LEX / Programy LEX
Kod: lex_AdmSkar_grupa