Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 608 produktów: [3/608]   poprzednie następne


LEX Omega - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

Dostęp roczny.

LEX Omega – zawiera szeroki wybór dokumentów, w tym pełną bazę orzecznictwa sądowego i administracyjnego, piśmiennictwa prawniczego i źródeł prawa polskiego. Możliwość personalizacji programu poprzez dodawanie dokumentów do ulubionych.

więcej


Seria:  System Informacji Prawnej LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: LEX_GRUPA  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 5 594,26 zł.

Opis:

LEX Omega - to program stworzony przede wszystkim dla prawników - profesjonalistów.

Z programu korzystają osoby wykonujące zawody prawnicze: sędziego, notariusza, radcy prawnego, adwokata, komornika, prokuratora. Z programu korzystają także specjaliści różnych dziedzin, potrzebujący w codziennej pracy dostępu do aktualnej informacji prawnej.

Programy z rodziny LEX są obecne w sądach i prokuraturach, kancelariach prawnych, firmach konsultingowych, a także w administracji rządowej i samorządowej oraz w firmach - przedsiębiorstwach.

Zawartość programu

LEX Omega w wersji podstawowej zawiera:

 • pełen zestaw metryk i skanów aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego;
 • teksty aktów prawnych prawa miejscowego;
 • teksty aktów prawnych prawa resortowego;
 • teksty aktów korporacyjnych;
 • teksty projektów ustaw, wraz z uzasadnieniami (komplet projektów stanowiących przedmiot prac Sejmu od III kadencji);
 • pomniki prawa;
 • orzeczenia sądów polskich; - publikowane w zbiorach urzędowych: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK (od 2002 r. dwie serie: "A" i "B");
  - publikowane w zbiorach nieurzędowych min.: Biuletyn Skarbowy, Monitor Podatkowy, Monitor Prawniczy, OSA, OSP, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, Wokanda;
  - niepublikowane, czyli takie, dla których System Informacji Prawnej LEX jest pierwszym miejscem publikacji;
 • orzeczenia administracji, min.: samorządowych kolegiów odwoławczych, regionalnych izb obrachunkowych, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody, Głównej Komisji Orzekającej przy M.F., Zespołu Arbitrów przy U.Z.P.
 • pisma urzędowe;
 • tezy z piśmiennictwa prawniczego;
 • glosy;
 • bibliografię LEX;
 • wzory dokumentów;
 • zestawienia;
 • adreson (dane teleadresowe polskich sądów i urzędów);
 • kalkulatory;
 • moduł Polska Bibliografia Prawnicza PAN.
Narzędzia i funkcje:
 • jednolity indeks haseł
 • relacje między orzeczeniami
 • ocena aktualności dokumentów wykładni
Program można rozszerzyć o dodatkowe moduły:
 • LEX Komentarze;
 • LEX Monografie;
 • LEX Czasopisma on-line;
 • LEX Prawo Europejskie;
 • LEX Zamówienia Publiczne;
 • LEX Windykacje;
 • Informator Prawno-Gospodarczy;
 • Informator Prawno-Gospodarczy Gold;
 • LEX Tłumaczenia;
 • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
 • LEX Ochrona Zdrowia

Szczegóły towaru