Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 608 produktów: [1/608]   następne
Seria:  System Informacji Prawnej LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ST_PLUS_grupa  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 8 664,12 zł.

Opis:

LEX dla Samorządu Terytorialnego PLUS Program jest kierowany do pracowników urzędów administracji samorządowej:

 • osób piastujących kluczowe stanowiska w jednostkach samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, sekretarza, skarbnika, starosty, marszałka, członka zarządu powiatu i województwa),
 • osób świadczących obsługę prawną urzędów (radców prawnych),
 • oraz pracowników samorządowych wykonujących zadania jednostek samorządu terytorialnego.
Zawartość programu

Szczególną zawartość programu LEX dla Samorządu Terytorialnego stanowi Serwis Samorządowy, a w nim następujące kategorie:
 • zagadnienia z analizami zawierającymi komentarze praktyczne, akty prawne, tezy orzeczeń, pisma urzędowe, wzory pism i umów itd.;
 • komentarze praktyczne, czyli autorskie publikacje omawiające zagadnienia prawne związane z tematyką samorządową (tylko w wersji Plus);
 • komentarze o tematyce samorządowej;
 • monografie o tematyce samorządowej;
 • czasopisma samorządowe: Samorząd Terytorialny oraz Finanse Komunalne.
Ponadto program LEX dla Samorządu Terytorialnego w wersji podstawowej i w wersji Plus zawiera:

AKTY PRAWNE
 • Ujednolicone teksty aktów prawnych z Dz.U. i M.P.:
 • - wszystkie akty prawne obowiązujące oraz oczekujące na wejście w życie,
  - wszystkie akty prawne opublikowane w Dz. U. od dnia 1 stycznia 1930 roku,
  - wszystkie akty prawne opublikowane w M.P. od dnia 1 stycznia 1970 roku,
  - wszystkie akty opublikowane przed ww. datami, które obowiązywały w dniu 1 stycznia 1990 roku,
  - wybór najważniejszych aktów prawnych z okresu międzywojennego.
 • Metryki aktów prawnych opublikowanych w Dz.U. i M.P., aktów prawa miejscowego opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych, aktów opublikowanych w wybranych dziennikach urzędowych oraz projektów ustaw.
 • Zeskanowane teksty pierwotne aktów prawnych.
 • Ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych począwszy od 1988 r. w wybranych resortowych dziennikach urzędowych ministrów i urzędów centralnych.
 • Ujednolicone teksty aktów prawa miejscowego opublikowane od dnia 1 stycznia 1999 r. w 16 wojewódzkich dziennikach urzędowych.
 • Wybór projektów ustaw wraz z uzasadnieniami.
 • Pomniki prawa – baza prezentująca wybrane historyczne akty prawne, np. Kodex Napoleona i in.
Integralną częścią programu jest Moduł Prawo miejscowe.

ORZECZENIA I PISMA URZĘDOWE
 • Orzeczenia:
 • - komplet orzeczeń opublikowanych w zbiorach urzędowych, tj. OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSAiWSA, OTK,
  - opublikowane w pozostałych zbiorach z orzecznictwem, m.in.: Biuletynie Skarbowym, Monitorze Podatkowym, Monitorze Prawniczym, OSA, OSP, Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego i innych,
  - niepublikowane, tzn. takie, dla których System Informacji Prawnej LEX jest pierwszym miejscem publikacji
  - administracji, m.in.: samorządowych kolegiów odwoławczych, regionalnych izb obrachunkowych, rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów, Głównej Komisji Orzekającej przy MF, Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie UZP i inne.
  - innych podmiotów administracji publicznej.
 • Pisma urzędowe :
 • - ministerstw,
  - centralnych urzędów administracji,
  - izb i urzędów skarbowych,
  - regionalnych izb obrachunkowych,
  - innych podmiotów administracji publicznej.
 • Tezy z piśmiennictwa - cytaty z publikacji prawniczych, odzwierciedlające stanowisko autora publikacji w danej kwestii.
KOMENTARZE
 • Komentarze:
 • - komentarze publikowane - wydawane przez renomowane wydawnictwa,
  - komentarze aktualizowane - pisane na zamówienie Wolters Kluwer Polska,
  - obejmujące zakresem nowelizacje ustaw ze wszystkich dziedzin prawa,
  - dostępne także z poziomu komentowanego aktu prawnego
MONOGRAFIE
 • Monografie
 • - wydawane przez renomowane wydawnictwa,
  - dostępne również w formacie .pdf,
  - dostępne także z poziomu powiązanych tematycznie aktów prawnych.
PIŚMIENNICTWO
 • •Glosy do orzeczeń - omówienia orzeczeń sądów.
 • •Tezy z piśmiennictwa - cytaty z publikacji prawniczych, odzwierciedlające stanowisko autora publikacji w danej kwestii.
 • •Bibliografia prawnicza zawierająca metryki:
 • - publikacji zamieszczonych w 78 czasopismach prawniczych z lat 1990-2011,
  - publikacji książkowych zebranych na podstawie Polskiej Bibliografii Prawniczej publikowanej w "Państwie i Prawie".
BIBLIOGRAFIA PAN
 • Noty bibliograficzne z lat 1976-2010 przygotowane i aktualizowane przez Zespół Bibliografii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
INDEKSY
 • Indeks główny - nowe miejsce dostępu do skorowidza dla aktów prawnych, komentarzy, monografii, wzorów i innych dokumentów;
 • Indeks wykładni - zastępuje dotychczasowe Drzewo wykładni, czyli skorowidz dla orzeczeń, tez z piśmiennictwa, bibliografii i innych.
ADRESON

Dane teleadresowe sądów i urzędów działających na terenie Polski. Program zawiera informacje o ponad 6.800 instytucjach oraz 2.600 wydziałach sądów.

WZORY DOKUMENTÓW

Wzory umów, pism procesowych, decyzji, postanowień i uchwał.

ZESTAWIENIA

Zastępuje dotychczasowy Aneks

KALKULATORY

Narzędzie służące do obliczania podatków, opłat i innych kwot wynikających z przepisów prawnych.

SERWIS SAMORZĄDOWY
 • Zagadnienia z analizami zawierającymi komentarze praktyczne, akty prawne, tezy orzeczeń, pisma urzędowe, wzory pism i umów itd.;
 • Komentarze praktyczne, czyli autorskie publikacje omawiające zagadnienia prawne związane z tematyką samorządową (tylko w wersji Plus);
 • Komentarze o tematyce samorządowej;
 • Monografie o tematyce samorządowej;
 • Czasopisma samorządowe: Samorząd Terytorialny oraz Finanse Komunalne:
 • - metryki wszystkich publikacji zawartych w czasopismach: Samorząd Terytorialny (od 1991 r.) oraz Finanse Komunalne (od 1994 r.),
  - teksty tychże publikacji (od połowy 2002 r.) w formacie .pdf.


Dowiedz się więcej o programie

Szczegóły towaru