Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 618 produktów: [11/618]   poprzednie następne

bookDodaję do koszyka

Opis:

Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje:
K.C., K.P.C., K.R.O., P.P.M., K.S.C., P.A.S.C., K.W.H., K.S.H., K.S.E.

K.C. – ostatnie zmiany związane są z rozszerzeniem kompetencji kuratora w zakresie repre-zentacji osoby prawnej oraz rozszerzeniem zakresu podmiotowego prokury.
K.P.C. – najnowsze zmiany dotyczą m.in.: rozszerzenia zakresu uprawnienia sądu do ustano-wienia kuratora z urzędu oraz wprowadzenia regulacji dotyczących zwrotu kosztów działania kuratora; określenia zasad i trybu postępowania polskiego organu centralnego, polskich są-dów oraz innych polskich organów w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych, jak również postępowania przed tym organem; kosztów postępowania egzekucyjnego; wynikają także z nowej ustawy o komornikach sądowych oraz z wejścia w życie pakietu ustaw „konstytucji biznesu”.
K.S.C. – zmiany obejmują m.in.: zniesienie opłaty stałej od wniosku o wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w KRS; rozszerzenie katalogu pism, które nie podlegają opłacie; podwyższenie opłat od wniosku o wszczęcie przez sąd egzekucji oraz wniosku o wy-jawienie majątku; obniżenie opłaty od skargi na czynności komornika oraz od zarzutów prze-ciwko planowi podziału; wprowadzenie opłaty stałej należnej od zażalenia i skargi na posta-nowienie referendarza sądowego.
P.A.S.C. – w większym stopniu będzie można wykorzystać formę elektroniczną w sprawach z zakresu stanu cywilnego; rozszerzono katalog podmiotów, które będą mogły korzystać z da-nych zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego dotyczących wskazanej osoby.
K.W.H. – w wyniku ostatnich zmian pewne uprawnienia zyskała Komisja do spraw reprywaty-zacji nieruchomości warszawskich.
K.S.H. – uwzględniono zmiany związane z wejściem w życie pakietu ustaw „konstytucji biznesu”.
K.S.E. – wprowadzono dodatkowe obowiązki dla Krajowej Rady Komorniczej ; dodano nowe ustawy: z 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. poz. 770) i z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. poz. 771), które zasadniczo wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Skorowidze do kodeksów oraz tytuliki towarzyszące poszczególnym artykułom ustaw znacznie ułatwiają korzystanie ze zbioru.

Zmiany, które weszły w życie między 17 stycznia 2018 r. a 26 kwietnia 2018 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 26 kwietnia 2018 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8124-670-5 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 2004
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-2681:W11P01