Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 455 produktów: [19/455]   poprzednie następne

book2017:

Uczestnik postępowania nieprocesowego - zagadnienia konstrukcyjne

Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie instytucji uczestnika postępowania nieprocesowego w polskiej doktrynie.

więcej


Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30 czerwca 2017 r.
Kod: KAM-3282:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące instytucji uczestnika postępowania nieprocesowego w polskiej doktrynie. Zakres rozważań obejmuje zagadnienia konstrukcyjne oparte na zasadzie uczestnictwa obowiązującej w tym trybie postępowania rozpoznawczego. Autor przeciwstawia tę zasadę obowiązującej w procesie cywilnym zasadzie dwustronności i na tym tle analizuje jej zakres, a także omawia pojęcie i rodzaje uczestników postępowania nieprocesowego, oraz sposoby nabycia i utraty tego statusu. Rozważania są prowadzone zarówno na podstawie przepisów ogólnych o postępowaniu nieprocesowym zawartych w kodeksie postępowania cywilnego (art. 506-525 k.p.c.), jak i na podstawie postępowań szczególnych kodeksowych i pozakodeksowych.

(...) Autor nie poprzestaje na analizie teoretycznej, ale szeroko ilustruje różne kwestie przykładami z zakresu szczegółowych postępowań nieprocesowych, doskonale wykorzystując przy tym orzecznictwo Sądu Najwyższego. (...) Praca będzie przydatna dla wszystkich zainteresowanych teoretycznymi i praktycznymi aspektami postępowania nieprocesowego.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Tadeusza Erecińskiego


(...) Z praktycznego punktu widzenia podstawowe znaczenie mają rozważania wyjaśniające pojęcie uczestnika postępowania nieprocesowego i poszczególne rodzaje uczestników oraz wywody poświęcone problematyce różnych "dróg" uzyskania statusu uczestnika w zależności od podstawy uczestnictwa i sposobu "wejścia" do postępowania. W codziennej pracy sędziów są to zagadnienia budzące poważne wątpliwości i przez to niejednolicie rozstrzygane, a mające jednocześnie podstawowe znaczenie dla zainteresowanych sprawami podmiotów i pełnomocników.
Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Karola Weitza

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-767-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 440
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział:
Kod: KAM-3282:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa