Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 17 produktów: [13/17]   poprzednie następne

bookDodaję do koszyka

Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu

Publikacja dotyczy nadzoru pedagogicznego w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych i poświęcona jest przede wszystkim zmianom, jakie zostały wprowadzone nowym rozporządzeniem obowiązującym od 1 września 2015 r.

więcej

Autorzy: Lidia Marciniak (red. merytoryczny), Elżbieta Piotrowska-Albin (red. merytoryczny),
Seria:  ABC Praktyki Prawa Oświatowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 listopada 2015 r.
Kod: KAM-2871;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 57,96 zł.

Opis:

Publikacja dotyczy nadzoru pedagogicznego w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych i poświęcona jest przede wszystkim zmianom, jakie zostały wprowadzone nowym rozporządzeniem obowiązującym od 1 września 2015 r. Zasadnicze zmiany w stosunku do dotychczasowych regulacji dotyczą:
• sposobu i warunków przeprowadzania ewaluacji i kontroli,
• wymagań wobec przedszkoli, szkół i placówek (usunięcia ich z rozporządzenia),
• zakresu zadań dyrektora szkoły dotyczących nadzoru pedagogicznego,
• wprowadzenia regulacji dotyczących dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego oraz
• dodania nowych stanowisk do wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz w urzędach innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny lub podległych im jednostkach organizacyjnych.

Fachowe wyjaśnienia Specjalistów pomogą odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, m.in.:
• W jaki sposób rada pedagogiczna powinna ustalić sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego?
• Czy dyrektor może hospitować zajęcia nauczyciela bez wcześniejszego poinformowania?
• W jakim terminie powinna być przeprowadzona rozmowa pohospitacyjna z nauczycielem?
• Czy sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych powinno zawierać także treść zaleceń, jakie otrzymał dyrektor placówki po kontroli przeprowadzonej przez organ nadzoru pedagogicznego?
• Czy rada pedagogiczna jest zobowiązana opiniować bądź przyjąć w formie uchwały sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego?

Produkt skierowany jest do dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, pracowników nadzoru pedagogicznego, a także nauczycieli.

Zawartość publikacji:
• Komentarze Ekspertów
• Edytowalne wzory dokumentów
• Przykładowe plany nadzoru dla szkół i przedszkoli
• Akty prawne
• Odpowiedzi Specjalistów na najbardziej nurtujące pytania
• Procedury nadzoru pedagogicznego


INFORMACJA O SERII

Seria „ABC Praktyki Prawa Oświatowego” to publikacje szczegółowo omawiające wąskie zagadnienia z zakresu prawa oświatowego, związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych oraz przedszkoli. Na każdy tytuł będą składały się następujące elementy: podstawa prawna wraz z praktycznym
komentarzem, wzory pism urzędowych, pytania i odpowiedzi, wzory regulaminów i procedur itp.

Publikacje będą miały na celu ułatwienie prawidłowej interpretacji przepisów prawa, a także będą stanowiły klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych pojawiających się w każdej placówce oświatowej oraz w przedszkolu.

W Serii ukaały się dotychczas następujące tomy:
Kontrola zarządczej w oświacie
Rekrutacji do przedszkoli
Rekrutacji do szkół
Zatrudnianie i zwalnianie w szkołach i przedszkolach
Urlopy wypoczynkowe nauczycieli przedszkoli
Urlopów wypoczynkowe nauczycieli placówek nieferyjnych
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

Odbiorcy:
- dyrektorzy szkół i przeszkoli,
- nauczyciele i wychowawcy,
- pracownicy kuratoriów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9904-3 , 98
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Oświata / Prawo w oświacie
Kod: KAM-2871;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów